Saziv 86. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
86. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 25.07.2017. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 46. vanredne i 84. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Izvještaja o implementaciji strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016. – 2020. godina;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija;
Obrađivač: Ured premijera

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije i određivanju koncesora;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2017.godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isknjižavanju obaveza Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta iz 2016. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi registracije motornih vozila;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i MUP TK

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite;
Obrađivač: Ured Vlade

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju interresorne radne grupe za smještaj arhive.
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

10. Kadrovska pitanja

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna