Saziv 87. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A

87. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak 01.08.2017. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 


Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 85. redovne i 47. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Informacije o utrošku sredstava odobrenih po javnom pozivu za korištenje sredstava po Programu raspodjele sredstava sa budžetske pozicije "Intervencija javnim preduzećima i privrednim društvima" – Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju kvarcnog pijeska;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Pisma-Sporazuma o sufinansiranju između Vlade TK i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP-a za realizaciju Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III);
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odbravanju sredstava planiranih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini, i to;

- Gradu Tuzla – 1 projekat - Općini Gračanica – 2 projekta

- Općini Lukavac – 2 projekta - Općini Banovići – 2 projekta
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Fondaciji za pružanje pravne pomoći;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za JU Bosanski kulturni centar Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za JU Osnovna muzička škola Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.07.–30.09.2017.g;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijemu pripravnika - volontera za potrebe pravosudnih institucija;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos u Općinskom sudu u Lukavcu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvatanju teksta Zahtjeva Vladi Federacije BiH za davanje saglasnosti;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

12. Razmatranje Informacije o upisu učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2017/2018 godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o zaduženju Kantonalne upravu civilne zaštite;
Obrađivač: Ured premijera

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeli sredstava iz oblasti zaštite okolice općini Sapna.
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna