Saziv 97. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
97. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 24.10.2017. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 95. i 96. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za kreditno zaduženje;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta TK

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK

 

4. a) Razmatranje i utvrđivanje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
b) Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

5. Razmatranje Informacije o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom kantonu u 2016. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o doznačavanju sredstava JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju VII Program zapošljavanje Roma;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava općinama Modriča, Lopare, Sapna, Srebrenik, Gradačac i Kalesija po Programu "Podrška povratku prognanih lica" za rješavanje projekata održivog povratka;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Organizaciji porodica šehida – poginulih boraca općine Teočak;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Organizaciji porodica šehida – poginulih boraca općine Živinice;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Bratunac;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

10. Razmatranje Izvještaja o napretku Vlade Tuzlanskog kantona po pitanju realizacije reformske agende za BiH za izvještajni period juli - septembar 2017. godine;
Obrađivač: Koordinator za evropske integracije

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju privremene i konačne situacije koje se odnose na izvršavanje obaveza iz Ugovora o izvođenju radova zaključenih između Općine Lukavac i izvođača radova "Energotenika" d.o.o. Doboj i "Vodo - Ins" d.o.o. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

12. Razmatranje Mišljenja o prijedlogu novog sporazuma o međusobnoj saradnji između Zeničko – dobojskog i Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

13. Razmatranje Obavijesti Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o proglašenju Epizode uzbune na području Općine Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Mediji" za 2017. godinu;
Obrađivač: Predsjednik Komisije za provođenje postupka

 

15. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu između budžetskih korisnika;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu između budžetskih korisnika broj: 02/1-14-9731/17 od 27.04.2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Kantonalnoj upravi za šumarstvo po Programu utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za nabavku računara i računarske opreme;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

17. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti odluke o odobravanju sredstava planiranih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini, i to:
- Općina Kladanj – 1 projekat
- Općina Gračanica – 1 projekta
- Općina Gradačac – 1 projekat
- Općina Živinice - 1 projekat
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Sredstva za utrošak prihoda od konjcesija" na ime marže u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja Općine Čelić;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava za anuitet i kamatu po kreditu „Projekat urbane infrastrukture i pružanja usluga" a u skladu sa Obavijesti Federalnog ministarstva finansija za plaćanje dospjele obaveze.
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna