Saziv 98. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
98. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 31.10.2017. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa Zahtjevom za očitovanje Općinskog vijeća Gračanica;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK

 

2. Razmatranje Informacije o održanom sastanku Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona sa predstavnicima resornih ministarstava oko nacrta Federalnog Zakona o koncesijama;
Obrađivač: Komisija za koncesije TK

 

3. Razmatranje Informacije o održanoj NATO EADRCC vježbi otklanjanja posledica katastrofe "Bosna i Hercegovina 2017";
Obrađivač: Savjetnik premijera

 

4. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

5. Razmatranje Informacije o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva za period I-VI 2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

 

6. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2016/2017. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";

b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskih programa prvog ciklusa studija "Informatika i računarstvo" i "Računarstvo i finansije" na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije "Internacionalna poslovno – informaciona akademija" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine sa budžetske pozicije "Nauka";
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU Mješovita srednja elektro - mašinska škola Lukavac;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU OŠ "Sjenjak" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

11. Razmatranje Inicijative za izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti i izmjene i dopunu Pravilnika o načinu, postupku i uvjetima, kao i drugim pitanjima od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice – "Pomoć vjerskim zajednicama" za 2017. godinu, i to:

- Srpskoj pravoslavnoj crkvi – Crkvena opština Tuzlanska,
- Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu tuzlanskom,
- Katoličkoj crkvi – Franjevačkom samostanu "Sv. Petra i Pavla" Tuzla;
Obrađivač:Ured premijera

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za budžetske pozicije "Tekuća rezerva" za Studentski parlament Univerziteta u Tuzli - Brucošijada;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o raspisivanju javnog konkursa za popunu pozicija direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi;
Obrađivač: Ured Vlade

 

15. Razmatranje Informacije Ministarstva unutrašnjih poslova u vezi sa zaključcima Vlade od 25.07.2017. godine i 18.09.2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem novih uposlenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna