Saziv 105. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
105. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona
koja će se održati u utorak, 19.12.2017. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 104. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. a) Razmatranje Informacije o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području Tuzlanskog kantona u sezoni 2017./2018. godina;
b) Razmatranje primjedbi na nacrt Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

3. Razmatranje Zahtjeva Kantonalnog pravobranilaštva u predmetu provođenja stečajnog postupka nad firmom "Muška voda" d.o.o. Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede i Kantonalno pravobranilaštvo

 

4. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

5. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o dopuni Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u liječenju branilaca i članova njihovih porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana obrazovanja odraslih za period 2016. godina – 2019. godina;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU Mješovita srednja škola Kalesija;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU OŠ "Novi Grad" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU OŠ "Duboki Potok" Srebrenik;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU OŠ "Brijesnica" Doboj Istok;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU OŠ "Breške" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

12. Razmatranje Informacije o stanju školskih objekata nakon posljednjih vremenskih nepogoda:
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeljivanju sredstava Gradu Tuzla za projekte iz oblasti zaštite okolice;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava po privremenoj situaciji radi izvršavanja obaveza iz Ugovora o izvođenju radova zaključenih između općine Lukavac i izvođača radova "Energotehnika" d.o.o. Doboj, u vezi odobrenog projekta "Proširenje, izgradnja i rekonstrukcija dijela postojeće vrelovodne mreže;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava advokatskom društvu MARIĆ & CO d.o.o. Sarajevo.
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna