Saziv 109. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
109. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u srijedu 31.01.2018. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Razmatranje Godišnjeg Programa rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o visini i rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog intersesa Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

5. Razmatranje Izvještaja o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju i problemima utvrđenim u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

6. Razmatranje Informacije o polaganju vozačkih ispita, instruktorskih ispita, licenciranju predavača i ispitivača u 2017. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

7. Razmatranje Informacije o isplaćenim sredstvima na ime apelacija za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

8. Razmatranje Prigovora po raspisanom Javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured Vlade

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos na određeno vrijeme u Ured za zajedničke poslove;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove

 

11. Razmatranje odluka Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Tuzla";
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite.
Obrađivač: Ured Vlade

 

PREMIJER KANTONA
Bego Gutić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna