Saziv 14. redovne sjednice

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona saziva

 

S A Z I V A
14. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u ponedjeljak 21.05.2018. godine sa početkom u 10,00 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D


1. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći

 

2. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine;
Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo

 

3. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP Spreča d.d. Tuzla

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe Skupštine Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite, Pedagoški zavod TK, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, Ministarstvo privrede, Ministarstvo zdravstva

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa TK, JU Mješovita srednja škola Musa Ćazim Ćatić Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za: JU Mješovita srednja škola Tuzla, JU OŠ Turija Lukavac, JU OŠ "Ivan Goran Kovačić Gradačac, JU OŠ Brijesnica Doboj Istok, JU OŠ Tojšići Kalesija, JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla (dvije odluke) ;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

10. a) Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.03.2018. godine;
b) Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.03.2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu između budžetskih korisnika u dijelu rasporeda rashoda po osnovu vlastitih prihoda u iznosu od 4.200,00 KM;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu između budžetskih korisnika u dijelu rasporeda rashoda po osnovu vlastitih prihoda u iznosu od 455,00 KM;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Općini Sapna na ime sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike BiH;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti Kantonalnom sudu u Tuzli i Općinskom sudu u Banovićima za prijem namještenika;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna