Saziv 31. redovne sjednice Vlade Tuzlankog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
31. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u ponedjeljak 17.09.2018. godine sa početkom u 11.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 29. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. a) Razmatranje Informacije o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave Tuzlanskog kantona u 2017. godini;
b) Razmatranje Informacije o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu Grada Tuzla i općina na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

3. Razmatranje devetog Izvještaja o napretku Vlade Tuzlanskog kantona po pitanju realizacije reformske agende za BiH za izvještajni period juli – septembar 2018. godine;
Obrađivač: Koordinator za poslove EU integracija

 

4. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Savezu lovačkih društava Tuzlanskog kantona;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Savezu udruženja penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Klubu borilačkih sportova "Banovići";
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla za organiziranje nastave osnovnog odgoja i obrazovanja u JU Univerzitetski klinički centar Tuzla za učenike koji se nalaze na bolničkom liječenju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za sufinansiranje nabavke besplatnih udžbenika za učenike petih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja prvenstveno za one koji su u stanju socijalne potrebe;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru korisnika grant sredstava za održiv povratak sa pozicije "Podrška povratku prognanih lica";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Lukavcu za prijem jednog državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Živinicama za prijem jednog namještenika u radni odnos.
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna