Saziv 35. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
35. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 23.10.2018. godine sa početkom u 10.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 34. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period oktobar – decembar školske 2018/2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU Centar za obrazovanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" JU OŠ "Kalesija" Kalesija;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Udruženju građana vokalni ansambl "Doboščanke" Dobošnica;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

6. Razmatranje Informacije o utrošku realizovanih sredstava po Ugovoru o sufinansiranju nabavke medicinske opreme;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Opštini Srebrenica za Mjesnu zajednicu Potočari, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u rješavanju održivog povratka;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Gradu Tuzli za Udruženje mladih Obnova u Mjesnoj zajednici Požarnica, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u rješavanju projekta održivog povratka;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

8. Razmatranje Mišljenja na tekst Sporazuma i nacrt Završnog protokola o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava za finansiranje troškova izvođenja radova na projektu "Sanacija i rekonstrukcija vodovoda "Toplica" – II faza", općina Živinice, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva za utrošak prihoda od koncesija" u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika u organima državne službe Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u organima državne službe Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaća i drugih ličnih primanja uposlenika u javnim ustanovama u oblasti kulture.
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

PREMIJER KANTONA

Jakub Suljkanović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna