Saziv 40. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
40. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 04.12.2018. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 39. redovne i 18. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Informacije o broju radnika i visini obaveza za neuvezani radni staž u privrednim društvima koja su u većinskom vlasništvu ili su bila u većinskom vlasništvu Tuzlanskog kantona nad kojima se vodi ili je završen stečajni postupak, a kojima su odobrena finansijska sredstva za uvezivanje radnog staža (PIO/MIO) od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla: JU OŠ "Lipnica" Lipnica, Tuzla: JU OŠ "Jala" Tuzla: JU OŠ "Teočak" Teočak: JU OŠ "Pazar" Tuzla: JU OŠ "Bukinje" Tuzla: JU OŠ "Pasci" Tuzla: JU OŠ "Kreka" Tuzla: JU OŠ "Simin Han" Tuzla: JU OŠ "Miladije" Tuzla: JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje, Gradačac: JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla: JU OŠ "Dr. Safvet-beg Bašagić" Gradačac: JU OŠ "Novi Grad" Tuzla: JU OŠ "Slavinovići" Tuzla: JU OŠ "Mejdan" Tuzla u iznosu 70.000,00 KM, JU OŠ "Mejdan" Tuzla u iznosu 882,35 KM i JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla: (18 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU OŠ "Breške" Breške, Tuzla: JU Osnovna muzička škola Tuzla i JU Mješovita srednja škola Srebrenik (3 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Udruženju "Humanitarna organizacija Lotosice" Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za finansiranje političkih staranaka "Pokret demokratske akcije PDA" i "Naša stranka" za mjesec novembar i decembar 2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za novembar 2018. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za novembar 2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o postupku odobravanja sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u JU Arhiv Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna