Saziv 44. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
44. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 12.10.2021. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 42. redovne i 25. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći Općini Sapna za hitne intervencije u toku djelovanja prirodne nesreće izazvane sušom u 2021. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju obnove Ugovora o koncesiji za zahvatanje vode iz vlastitog izvora-bunara koji se nalazi u krugu fabrike „Menprom" d.o.o. Gornja Tuzla;
Obrađivač: Komisija za koncesije

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg" u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim primanjima radnika u Javnoj ustanovi Specijalna biblioteka „Behram-beg" u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

6. Razmatranje Odluke o dopunama Statuta Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović" Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

8. Razmatranje Informacije Upravnog odbora o trenutnom finansijskom stanju u Javnoj ustanovi Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona sa planom sanacije postojećeg negativnog trenda poslovanja;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva za utrošak prihoda od koncesija" – namjenska sredstva;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

10. Razmatranje Izvještaja o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2021/2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2021/2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Školskom odboru JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla za ustupanje prostorija škole na besplatno korištenje;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uslovima, kriterijima i postupku raspodjele finansijskih sredstava za pomoć privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja – potrošačka jedinica 22010001;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

14. Razmatranje prijedloga zaključaka u vezi sa početkom rada Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona" Uniji civilnih žrtava rata i porodica civilnih žrtava rata Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika na određeno vrijeme u JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktinim supstancama Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

PREMIJER KANTONA
Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna