Saziv 18. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13i 21/21),premijer Kantona

S A Z I V A
18. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u srijedu 13.07.2022. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


DNEVNI RED


1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjeni i i dopuni Zakona o državnoj službi u TK;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o šumama;
Obrađivač:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

3. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

4. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavevezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

5. Razmatranje Izjašnjenja ministarstva po zahtjevu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine TK u smislu dostavljenih prijedloga za brisanje odredbi Zakona o arhivskoj djelatnosti;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

6. Razmatranje Mišljenja ministarstva na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode Federacije BiH;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa III Ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima suosnivača JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2022.godinu;
Obrađivač: Ured premijera

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa Sporazuma o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaće zaposlenika u ustanovama kulture Tuzlanskog kantona koji plaće i naknade primaju iz Budžeta Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Sredstva za utrošak prihoda od koncesija" – namjenska sredstva;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnostina Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

12. Razmatranje spiska poljoprivrednih proizvođača za drugi krug dodjele goriva, koji su u 2021. godini ostvarili pravo na novčanu podršku iz Budžeta Tuzlanskog kantona za biljnu proizvodnju;
Obrađivač:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" iz resora Ministarstva obrazovanja i nauke (91 odluka);

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava".
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15