Saziv 83. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona saziva

S A Z I V A
83. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak
04.07.2017. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 82. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
82. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u srijedu
28.06.2017. godine sa početkom u 8,30 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 81. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A

81. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati

u utorak 20.06.2017. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

 

Opširnije...

Saziv 80. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
80. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u ponedjeljak 12.06.2017. godine sa početkom u 10,00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 79. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 22. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

 

S A Z I V A
79. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak,

06.06.2017. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 78. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

 

S A Z I V A
78. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 30.05.2017. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna