Održana 60. redovna sjednica Vlade TK

705.000,00 KM za podršku tjelesnoj kulturi i sportu
Vlada Tuzlanskog kantona je danas utvrdila o uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu. Za realizaciju ovog programa, Vlada je Budžetom predvidjela ukupno 705.000,00 KM. U odnosu na raniji period i dosadašnji način dodjele sredstava namijenjenih za sport, ove godine je po prvi puta napravljen prijedlog bodovanja odnosno kreirani su mjerljivi kriteriji.

Opširnije...

Održana 59. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

60,5 miliona KM beskamatnih kreditnih sredstava za privredu Tuzlanskog kantona
Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je novih 60,5 miliona KM izuzetno povoljnih, beskamatnih kreditnih sredstava za privredne subjekte sa područja Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Održana 58. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Škole spremno dočekuju početak školske godine
Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva obrazovanja i nauke TK, o početku nastave u školskoj 2020/21. godini.
Nakon svih provedenih pripremnih aktivnosti može se konstatovati da su škole spremno dočekale početak školske 2020/2021. godine.

Opširnije...

Održana 57. redovna sjednica Vlade TK

Mogućnosti za produženje sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi

Vlada Tuzlanskog kantona na današnoj je sjednici dala saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava u svrhu poticanja razvoja biljne proizvodnje u 2020. godini. Odlukom o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" kantonima, gradovima i opdinama Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je 650.000 KM za poticaj razvoju biljne proizvodnje na području Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Održana 56. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Proširena lista privrednih subjekata kojima će biti subvencionirane plaće

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj je sjednici donijela Odluku o dopuni Odluke o korisnicima subvencije po osnovu indirektno onemogućenog rada. Provođenjem Javnog poziva za subvencioniranje neto plaće do visine minimalne neto plaće za april i maj 2020. godine uočeno je da su iz prava za dodjelu subvencije isključeni određeni privredni subjekti koji su imali zabrane obavljanja registrovane djelatnosti.

Opširnije...

Održana 55. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Pandemija ostavila traga na javne finansije Tuzlanskog kantona

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Periodični izvještaji Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01.-30.06.2020. godine. Prema podacima iz Izvještaja prihodi, primici i finansiranja u izvještajnom periodu ostvareni su u iznosu od 159.990.828 KM, dok su ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 161.627.428 KM.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna