Održana 45. redovna sjednica Vlade TK

Zadovoljavajući rezultati deminiranja u prošloj godini

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini. Primjenom nove metode deminiranja stvorena je mogućnost znatnog ubrzavanja procesa deminiranja i „oslobađanja" velikih površina od mina i NUS-a.

Opširnije...

Održana 24. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Data saglasnost na Plan Direkcije cesta za 2019. godinu


Vlada je danas dala saglasnost na Plan rada i Finansijski plan JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2019. godinu. Značajno je istaknuti da će pored planiranih prihoda za 2019. godinu, Direkcija imati na raspolaganju i kreditna sredstva koja su iz 2018. prenesena u 2019. godinu u iznosu od 15.945.341,23 KM i redovna sredstva koja su prenešena iz 2018. godine u 2019. godinu u iznosu od 6.995.735,77 KM, tako da, uz sredstva planirana od prihoda u 2019. godini, ukupno raspoloživa sredstva Direkcije u 2019. godini iznose 38.899.991,00 KM.

Opširnije...

Održana 44. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Usvojen plan poslovanja Međunarodnog aerodroma Tuzla


Vlada je danas dala saglasnost na Plan poslovanja JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o za 2019. godinu. Planom rada i finansijskim planom za 2019. godinu su predviđeni veći prihodi Aerodroma nego u 2018. godini, a što je i rea1no za očekivati, te je sa tog aspekta Plan rada realan i ostvariv.

Opširnije...

Održana 22. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je donijela odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa budžetske pozicije Sredstva sa escrow računa i davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

Opširnije...

Održana 43. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

416.464,97 KM za sufinansiranje ovogodišnje kamatne stope


Vlada je danas odobrila ukupno 416.464,97 KM na ime subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim društvima, kojima su odobreni krediti iz kreditne linije realizirane u saradnji Vlade TK i Sparkasse banke.

Opširnije...

Održana 22. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je dala saglasnost Kantonalnom pravobranilaštvu, koje zastupa Vladu Tuzlanskog kantona pred Općinskim sudom u Tuzli u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika „Konjuh" d.d. u stečaju Kladanj, da se u navedenom postupku, na sjednici Odbora povjerilaca, izjasni za donošenje odluke o osmoj prodaji imovine putem javnog oglašavanja metodom usmenog javnog nadmetanja bez umanjenja cijene oglašene na sedmoj prodaji imovine.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna