Održana 3. vanredna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke kojim prihvata tekst aneksa kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.

Opširnije...

Održana 4. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Prihvaćena informacija o odlasku građana


Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva kulture, sporta i mladih, o problemu odlaska građana sa prostora Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Održana 3. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Utvrđen Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju


Vlada je danas utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Izmjenama i dopunama usklađuju se postojeća zakonska rješenja sa činjenicom da je od 1. januara 2018. godine prestalo sa radom Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i započelo sa radom Ministarstvo obrazovanja i nauke, kao i da je Općina Tuzla, ranije, promijenila status u Grad Tuzla.

Opširnije...

Održana 2. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila tekst Informacije Ministarstva finansija u vezi akta Advokatskog društva Arslanagić Elmir & co doo Sarajevo, kojim je od Ministarstva finansija zatraženo plaćanje mjeničnog duga po mjenici, u iznosu 178.385,02 KM.

Opširnije...

Održana 2. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima


Vlada je danas usvojila Informaciju o utrošku sredstava sa budžetske pozicije «intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima» sa postignutim efektima za 2017. godinu Tuzla. Od ukupno planiranog iznosa, u protekloj godini Vlada je realizirala 70.233,25 KM ili 16,72%.

Opširnije...

Održana 1. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Nakon što je prije petnaestak dana Vlada usvojila odgovore Bosne i Hercegovine na Upitnik Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, na današnjoj sjednici, Vlada je, usvojila odgovore Bosne i Hercegovine na Upitnik Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, na engleskom jeziku.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna