Održana 38. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Usvojen Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi za opće gimnazije


Vlada je danas usvojila Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi za opće gimnazije, za školsku 2017/2018 godinu. Kada su u pitanju rezultati koje su učenici ove godine ostvarili na ovoj vrsti ispita, evidentan je pad prosječne ocjene sa mature i ona je nešto manja u odnosu na prošlu godinu i to sa 3,53 došlo na 3,45, što je, u odnosu na prosjek dosadašnjih matura (3,95), manje za 10,6% .

Opširnije...

Održana 37. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na izmjene kriterija za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Predškolski odgoj i obrazovanje".

Opširnije...

Održana 36. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Usvojena informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja


Vlada je danas usvojila i Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2017/2018. godini. Kako se navodi u Informaciji, u školskoj/pedagoškoj 2017/2018. godini na području Tuzlanskog kantona radilo je 138 ustanova za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i to: 9 javnih i 7 privatnih predškolskih ustanova, 88 javnih i 1 privatna osnovna škola i 32 javne i 1 privatna srednja škola, koje pohađa ukupno 58.712 djece/učenika.

Opširnije...

Održana 35. redovna sjednica Vlade TK

Utvrđeni kriteriji za sufinansiranje prijevoza učenika

 

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona koji stanuju na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima, odnosno sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole, koju pohađaju, kao najbližu, osnovnu školu na području drugog kantona. Sufinansiranje iznosi 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu.

Opširnije...

Održana 34. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Odobreno 100.000 KM za podršku mladima


Na današnjoj sjednici Vlada je, u skladu sa Konačnom rang listom korisnika sredstava sa pozicije „Podrška mladima" za 2018. godinu, dala saglasnosti na 31 odluku o odobravanju sredstava po programu subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, te 12 odluka o odobravanju sredstava po programu subvencije za nabavku računarske i druge opreme.

Opširnije...

Održana 33. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Usvojen Plan jesenje sjetve


Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Plan jesenje sjetve u 2018. godini za područje Tuzlanskog kantona. Ovaj dokument je sačinjen na osnovu općinskih planova za jesenju sjetvu, a planom je predviđeno da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 7.802 ha.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna