Održana 9. vanredna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona na devetoj vanrednoj sjednici utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju.

Razlog za donošenje Zakona je namjera da se otklone nedostaci i nejasnoće u primjeni te popunjavanje pravnih praznina i jasno definisanje pojedinih članova. Izmjene se, između ostalog, odnose na načine zapošljavanja u školama, imenovanje školskih odbora kao i direktora škola. Također je precizirano definisanje školskih sportskih društavai organizacije nastave. Navedene su i nadležnosti Pedagoškog zavoda poput predlaganja pedagoških standarda i normativa, provođenja školskih takmičenja, realizacije stručnog usavršavanja uposlenika, provođenja eksterne mature, edukacije menadžmenta škola, predlaganja Etičkog kodeksa i davanja mišljenja za upotrebu udžbenika.
Vlada TK utvrdila je prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu III Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Prijedlog Odluke upućen je u redovnu skupštinsku proceduru.
Vlada je također utvrdila prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu Podugovora o kreditu za projekat rekonstrukcije Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i uputila dokument na razmatranje Skupštini Tuzlanskog kantona.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna