ODRŽANA 24. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Naime, donošenjem Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona I njegovim provođenjem u praksi uočeni su određeni nedostaci pravne i tehničke prirode, što je bilo neophodno otkloniti. Važan razlog za donošenje ovog zakona je ukazana potreba za uspostavljanje nove strukture Nezavisnog odbora, kao i promjena uslova rada za radno mjesto policijskog komesara, te preciziranje nadležnosti Odbora za žalbe građana. Utvrđeni prijedlog Izmjena Zakona bit će upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

14122012 SVTK vanredna.v

 

U cilju harmonizacije zakonskih propisa o policiji u okviru Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, kao i drugih zakonskih propisa na nivou države, entiteta i kantona, prvenstveno Zakona o zaštiti tajnih podataka, Zakona o zaštiti ličnih podataka, te cijeneći i primjenjujući dostignute evropske standarde, Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Naime, donošenjem Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, po prvi put je, u jednom propisu, regulisana većina pitanja koja se odnose na policijska ovlaštenja i radno pravni status policijskih službenika. Ovakvom legislativom, jednim zakonom regulisana je materija koja se odnosi na policijske službenike zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, policijska ovlaštenja koja imaju, osnovne principe u primjeni tih ovlaštenja, prava i dužnosti policijskih službenika, zapošljavanje, raspoređivanje, radne uslove, unapređenja, disciplinsku odgovornost, policijsko obrazovanje, raspoređivanje kadeta i dr.
Nakon današnjeg utvrđivanja, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona bit će upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na postupanje po skraćenoj proceduri.

Vlada Tuzlasnkog kantona prihvatila je zajedničku Informaciju Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona o trenutnom stanju u DD „Dita“ Tuzla i Zaključkom od vlasnika kapitala i uprave Društva, te granskog sindikata traži da se pod hitno uključe u rješavanje novonastale situacije, a u cilju zaštite zdravlja i života radnika te firme.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je i Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh“, te nakon utvrđivanja Nacrt uputila Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje. Naime, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je okončalo rad na izradi Nacrta Prostornog plana, održana je sjednica Savjeta Prostornog plana na kojoj je razmatran i usvojen prednacrt navedenog plana, date su primjedbe i sugestije, a koje je Ministarstvo, kao nosilac ugradilo u Nacrt planskog dokumenta, čime su stečeni uslovi za stavljanje dokumenta u dalju proceduru.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15