ODRŽANA 26. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

 Tuzla, 01.02.2013. godine

U skladu sa dogovorom predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima Univerziteta u Tuzli, Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas Komisiju koja će raditi na iznalaženju prostora za potrebe akademije i fakulteta koji se sada nalaze u „Domu vojske Federacije BiH“, a koje je potrebno izmjestiti u drugi objekat/objekte na području Tuzle i Komisiju za pitanja rekonstrukcije i izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli, čiji je zadatak da predloži rješenje i redoslijed aktivnosti, kako bi se počelo sa rekonstrukcijom postojećih i gradnjom novih objekata u kampusu Univerziteta.

Vlada je danas ovlastila Premijera Tuzlanskog kantona da u ime Vlade Tuzlanskog kantona izvrši ocjenjivanje Sekretara Vlade, sekretara ureda pri Vladi Kantona i direktora samostalnih kantonalnih uprava i upravnih organizacija, a u skladu sa odredbama Pravilnika o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada je danas donijela i Odluku o poništavanju i raspisivanju ponovnog javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova upravnog odbora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas Fatimu Alihodžić, dipl. pravnika na poziciju Kantonalnog pravobranioca, na period od četiri godine.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas privremeni Upravni odbor JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla. Odbor je imenovan do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže 60 dana.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15