Održana 41. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog Kantona

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je izjašnjenje Ministarstva finansija TK kojim su odbijeni predloženi amandmani na Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu i Zakon o izvršenju Budžeta TK za 2017. godinu.

Kako je obrazloženo, predlagači amandmana u svojim zahtjevima se nisu kretali u okviru predloženog budžeta. Naime, Amandmani kojima se predlaže povećanje budžetskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenog prijedlogom budžeta, mogu se prihvatiti pod uslovom da se istovremeno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka, što predlagači nisu učinili. Također, određeni predlagači su, za pokriće predloženog povećanja sredstava na pojedinim pozicijama, predlagali nerealna povećanja plana prihoda, što nije prihvatljiva opcija.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dodjeli koncesije privrednom društvu „Rudar" d.o.o. Tuzla za zahvatanje vode iz vodotoka „Miljevica", u naselju Tuholj, općina Kladanj, za sanitarne i tehnološke potrebe. Koncesija je dodijeljena na period od sedamnaest godina, računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji. Također, dodijeljena je i koncesija privrednom društvu „Gakom" d.o.o. Orahovica, Gračanica za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja-bunara GOB-1, za potrebe punionice pitke vode u cilju njenog flaširanja. Ova koncesija dodijeljena je na period od pet godina, računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Općinskom sudu u Gradačcu za prijem dva namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, i to višeg referenta za računovodstveno materijalne poslove i višeg referenta za operativno tehničke poslove - daktilograf, kao i saglasnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem višeg referenta naplate, nabavke materijala i isplata po likvidiranoj dokumentaciji.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna