Održana 49. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je prihvatila tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, naknade za topli obrok i regres za korisnike budžetskih sredstava u Tuzlanskom kantonu, u skladu sa dogovorom koji je nedavno postignut sa predstavnicima sindikata uposlenika u oblastima obrazovanja, pravosuđa, policije i uprave u Tuzlanskom kantonu.

Vlada 14 12 2017Kako je ranije već dogovoreno, Sporazum predviđa da se obračun plaće svih zaposlenika korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona, za period januar – decembar 2018. godine, vrši po osnovici za obračun plaće u visini od 404,00 KM. Naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) za sve zaposlenike korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona, obračunavat će se u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu, a naknada za korištenje godišnjeg odmora (regres) za 2018. godinu za zaposlenike korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona, isplaćivat će se u iznosu od 50 % prosječne neto plate u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za mjesec koji je prethodio usvajanju Budžeta. Vlada je danas ovlastila premijera Tuzlanskog kantona i ministra finansija Tuzlanskog kantona da sa predstavnicima sindikata potpišu ovaj Sporazum.

Vlada je danas dala je danas saglasnost na Odluku o izmjeni ranije odluke ministra zdravstva kojom se odobravaju sredstva za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim osobama sa područja Tuzlanskog kantona i sredstava po osnovu organizacije pregleda osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove – mrtvozorstvo. Ranije odobreni iznos finansijskih sredstava bio je dovoljan za prvih šest mjeseci tekuće godine. Kako računi za ovu vrstu usluga i dalje pristižu, Ministarstvo je predložilo Odluku o izmjenama Odluke, a kako bi se mogle uknjižiti obaveze, po računima koji su već dostavljeni.

Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u Operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.10. - 31.12.2017. godine. Predloženim izmjenama i dopunama mijenja se struktura sredstava data u Pregledu odobrenih rashoda i izdataka u okviru gornje granice odobrenih sredstava, čime se ne povećava ukupan iznos rashoda i izdataka odobrenih prethodnom odlukom.

Obzirom da je, olujno nevrijeme koje je 11. decembra zahvatilo općinu Kladanj, na objektu centralne škole pričinilo znatnu materijalnu štetu, te je neophodna njena hitna sanacija, kako ne bi došlo do većih oštećenja, Vlada je danas JU OŠ „Kladanj" Kladanj odobrila 10.865,79 KM na ime rekonstrukcije krova, oluka i stolarije u centralnoj školi.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna