Saziv 106. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
106. redovnu sjednicu Vlade tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 26.12.2017. godine sa početkom u 08.00 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 49. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu i Finansijski plan JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.2018. – 31.12.2018. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2019. i 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta TK

 

3. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o pravilima, načinu i kriterijima ocjenjivanja rada državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

6. Razmatranje Analize o socijalno - statusnim pitanjima branilačke populacije Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava Jedinstvenoj organizaciji boraca Tuzlanskog kantona "Uniji veterana" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u Javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

10. Razmatranje Informacije o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

 

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava na ime uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje za jednog radnika u privrednom društvu "Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj u cilju povezivanja radnog staža;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava na ime uplate doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za jednog radnika u privrednom društvu "Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj u cilju povezivanja radnog staža;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava na ime uplate doprinosa za socijalno zbrinjavanje – uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenika koji su ispunili uslove za penzionisanje;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva


12. Razmatranje Izvještaja o ažuriranim poticajima u okviru liste investicionih poticaja ministarstava, samostalnih uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 

13. Razmatranje Inicijative za uvođenje poduzetništva kao izbornog predmeta u srednje škole Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava planiranih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini, i to:
- Općini Kalesija – 1 projekat
- Općini Srebrenik – 2 projekta
- Općini Gradačac – 3 projekta
- Općini Grčacanica – 2 projekta
- Općini Lukavac – 1 projekat
- Općini Sapna – 1 projekat
- Ekološkom savezu "EKO – ZELENI" Tuzlanskog kantona (1 Odluka)
- Odredu izviđača "Duga" Tuzla ( 1 Odluka)
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava za JU "Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona" Tuzla predviđenih Programom mjera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

17. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava planiranih Programom korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini i to:
- Općini Srebrenik – 1 projekat
- Općini Živinice – 2 projekat
- Općini Gradačac- 1 projekat
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

18. a) Razmatranje teksta Izjašnjenja po zahtjevu Institucije ombudsmena na navode iz prigovora;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona u skladu sa Rang listom najboljih kandidata za imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured Vlade i Komisija za izbor i provođenje postupka javnog konkursa

 

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika Nadzornog odbora u JP "Međunarodni aerodrom Tuzla";
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

20. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu u iznosu od 953,00 KM;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu u iznosu od 310.356,60 KM;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

21. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za: JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, JU OŠ "Sjenjak" Tuzla, JU OŠ "Podrinje" Tuzla, JU Osnovna muzička škola Tuzla, JU OŠ "Centar" Tuzla, JU OŠ "Mramor" Tuzla, JU OŠ "Breške" Tuzla, JU Muzej Istočne Bosne Tuzla (2X), JU OŠ "Kiseljak" Tuzla, JU OŠ "Husino" Tuzla, JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac, JU OŠ "Kreka" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

22. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za: JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla, JU OŠ "Novi Grad" Tuzla, JU OŠ "Miladije" Tuzla, JU OŠ "Mejdan" Tuzla, JU OŠ "Lipnica" Tuzla, JU OŠ "Kreka" Tuzla, JU OŠ "Jala" Tuzla, JU OŠ "Gornja Tuzla" Tuzla, JU OŠ "Bukinje" Tuzla, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog naslijeđa Tuzlanskog kantona, JU OŠ "Kalesija" Kalesija, JU OŠ Pasci Tuzla, JU OŠ "Simin Han" Tuzla, JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla,;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

23. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Sredstva za utrošak prihoda od koncesija"- namjenska sredstva po pozivu Federalnog ministarstva finansija;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava na ime "Anuitet za 2017. po Programu sufinansiranja projekta kanalizacije i vodosnabdijevanja" općine Čelić;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

24. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava JP "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj na ime finansiranja dijela rada čuvarske službe za 2017.godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

25. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda premijera.
Obrađivač: Ured premijera

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna