Saziv 1. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
1. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 20.02.2018. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 


1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Udruženju HO "Merhamet" Regionalni odbor Tuzla za potrebe Narodne kuhinje "Imaret" u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za Udruženje Donorske mreže u BiH;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

3. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ovlašćenju za potpisivanje naloga za plaćanje preko Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ovlašćenju za raspolaganje sredstvima na depozitnom računu Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije BiH;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

4. Razmatranje prijedloga Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

5. Razmatranje nacrta Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti obrazovanja i nauke;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora u postupku po samoinicijativnoj ponudi MZ Brijesnica Mala, općina Doboj Istok;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

8. Razmatranje Plana proljetne sjetve u 2018. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju objavljenog Javnog oglasa, raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Upravnog odbora JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne vode;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

12. Razmatranje prijedloga Mišljenja na odobrena kreditna sredstva iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna