Održana 2. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila tekst Informacije Ministarstva finansija u vezi akta Advokatskog društva Arslanagić Elmir & co doo Sarajevo, kojim je od Ministarstva finansija zatraženo plaćanje mjeničnog duga po mjenici, u iznosu 178.385,02 KM.

S tim u vezi Vlada je ovlastila Ministarstvo finansija da u ime Vlade, putem Kantonalnog pravobranilaštva Tuzla, u vanparničnom postupku pred nadležnim sudom iskoristi sva pravna sredstva u zaštiti imovine i imovinskih interesa Tuzlanskog kantona, kao i da Informaciju proslijedi nadležnim organima u cilju provjere eventualnog postojanja elemenata krivičnog djela i odgovornosti.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna