Održana 35. redovna sjednica Vlade TK

Utvrđeni kriteriji za sufinansiranje prijevoza učenika

 

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona koji stanuju na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima, odnosno sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole, koju pohađaju, kao najbližu, osnovnu školu na području drugog kantona. Sufinansiranje iznosi 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu.

 

 

Utvrđeni novi koeficijenti u organima državne službe

 

35 rsvtk 23102018 1Vlada je donijela odluke o izmjenama odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika i namještenika u organima državne službe Tuzlanskog kantona. Riječ je o provođenju u djelo dogovora postignutog sa Sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odlukama se realizira prethodni dogovor Vlade i Sindikata da se državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Tuzlanskog kantona, kroz povećanje koeficijenata za utvrđivanje plaća, poveća plaća u iznosu od 6,5 %. Primjena novog obračuna plaća uslijedit će nakon usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, počev od 01.01.2019. godine ili putem eventualne korekcije plaća za period od 01.01.2019. godine do donošenja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.

U cilju izjednačavanja materijalnih prava uposlenika u ustanovama kulture sa uposlenicima u oblastima obrazovanja i državne službe, Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaća i drugih ličnih primanja zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti kulture. Ovim izmjenama koeficijenti za obračun plaća uposlenicima u ustanovama kulture povećani su za ranije dogovorenih 6,5%, najniža plaća u ustanovama kulture iznosit će 460,00 KM umjesto dosadašnje 432,00 KM, a propisana je i obaveza ustanove kulture da za vrijeme porodiljskog dopusta radniku isplaćuje razliku do visine pune plaće.

 

Ostale odluke

 

Vlada je odobrila usmjeravanje donacije od 1.000,00 KM, koju je dodijelila Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za realizaciju projekta „Svi smo i djeca" za JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla.
Odobreno je usmjeravanje donacije u svrhu realizacije projekta "Unapređenje praktičnih vještina i znanja učenika mašinske stručne škole JU MSŠ Srebrenik" za JU Mješovita srednja škola Srebrenik u iznosu od 6.900,00 KM koje je dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.
Također je odobreno usmjeravanje dijela donacije Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, u svrhu realizacije projekta "Naše raznolikosti su naše najveće bogatstvo" za JU OŠ „Humci" Čelić, u iznosu od 5.465,84 KM.

Vlada TK donijela je odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, kojom se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2018. godinu.

Vlada je odobrila 2.500,00 KM JU OŠ „Kalesija" Kalesija, u svrhu rekonstrukcije grijanja za područnu školu Gojčin, te 1.000,00 KM Udruženju građana vokalni ansambl „Doboščanke" Dobošnica za refundaciju troškova učešća na međunarodnom festivalu folklora „Dikili Trophy 2018" koji se održao u gradu Dikili u Turskoj u periodu od 15-21.09.2018. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o utrošku realizovanih sredstava po Ugovoru o sufinansiranju nabavke medicinske opreme za potrebe Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica. Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona prethodno je odobrilo JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović" Gračanica 100.000,00 KM u svrhu sufinansiranja nabavke 32-slojnog radiološkog CT uređaja.

35 rsvtk 23102018 1Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnosti na dvije odluke Ministarstva za rad, socijlanu politiku i povratak o odobravanju sredstava o odobravanju novčanih sredstava lokalnim zajednicama na ime podrške u rješavanju pitanja održivog povratka. Za sanaciju lokalnog puta Potočari – Salihovići – Begova njiva u MZ Potočari, Opština Srebrenica, Ministarstvo je odobrilo 9.994,49 KM, dok su Gradu Tuzla, za Udruženje mladih Obnova u mjesnoj zajednici Požarnica, za kupovinu razglasa i muzičke opreme odobrene 4.304,50 KM.

U cilju realizacije Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini, Vlada je dala saglasnost na odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju 67.989,24 KM Općini Živinice za finansiranje troškova izvođenja radova na projektu „Sanacija i rekonstrukcija vodovoda „Toplica" - II faza.

Vlada je odobrila 7.416,96 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.

Vlada je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Za realizaciju projekta „Kulturna i bibliotečka saradnja između Kine i Bosne i Hercegovine, Prvi Kina-CEEC Bibliotekarski forum", Federalno ministarstvo kulture i sporta je za JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla dodijelilo 9.000,00 KM.
Vlada je također odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet
Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, u svrhu realizacije projekta izgradnje
fiskulturne sale za JU OŠ „Sjenjak" Tuzla u iznosu 60.000,00 KM, koje je dodijelio Grad Tuzla.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona donijela je niz rješenja o imenovanju predjednika i članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području TK.
Također je razriješila člana Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona
Nijaza Brbutovića i donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti o imenovanju Brbutovića za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona, do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, a najduže šest mjeseci.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna