Održana 51. redovna sjednica Vlade TK

Milion KM za pomoć budžetima nerazvijenih jedinica lokalne samouprave
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela odluku i izvršila raspodjelu ukupno 1 milion KM kao finansijsku pomoć budžetima nerazvijenih jedinica lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona.

Shodno ovoj odluci Općini Teočak je dodijeljeno 350.000,00 KM, Općini Čelić 317.335,00 KM, Općini Doboj Istok 174.069,00 KM, Općini Sapna 108.596,00 KM, a Općini Kladanj 50.000,00 KM. Jedinice lokalne samouprave odobrena sredstva ne mogu trošiti za isplatu plaća, naknada i dodataka na plaću zaposlenih i isplatu materijalnih troškova već isključivo na finansiranje razvojnih projekata i obaveza koje su navele u obrascu za prijavu na Javni poziv.
S ciljem ravnopravne raspodjele sredstava Komisija je ove godine osim glavnih, eliminatornih kriterija za apliciranje na javni poziv (broj stanovnika do 12.500, površina do 350 km2, broj naseljenih mjesta do 50 i indeks razvijenosti niži od 1,00), utvrdila principe za utvrđivanje pojedinačnih iznosa (nivo razvijenosti, općinski prihodi, stopa nezaposlenosti). S tim u vezi Komisija je nastojala u određenoj mjeri ispraviti uočenu nepravilnost u raspodjeli sredstava iz prethodnih godina, s obzirom da u protekle dvije godine raspodjela ovih sredstava nije odgovarala utvrđenom stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave koje su aplicirale na javni poziv.
Analizirajući izdvajanja i finansijsku podršku koja je ovim općinama pružena 2018. i 2019. godine, može se uočiti da je najviše sredstava dodijeljeno Općini Kladanj 722.000 KM, Sapni 598.000 KM, Teočaku 350.000, Čeliću 210.000 i Doboj Istoku 120.000 KM.

Vlada 14072020Podrška poljoprivrednoj proizvodnji povećana sa 4,5 na 7 miliona KM
Vlada je danas donijela i Odluku o izmjenama i dopunama Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini, te prvobitno predviđeni iznos od 4,5 miliona KM, povećala na 7 miliona KM. Ovim izmjenama predviđeno je i da se korisnicima koji imaju registrovan obrt obračuna 20 % veći iznos novčane podrške po jedinici mjere u odnosu na visinu novčane podrške planiranu ovim Programom u okviru modela podrške proizvodnji za animalnu i biljnu proizvodnju.
Ovom odlukom Vlada Tuzlanskog kantona, uvažavajući trenutnu situaciju i potrebe povećanja obima poljoprivredne proizvodnje i sigurnost prehrane stanovništva Tuzlanskog kantona, nastoji ublažiti negativne ekonomske posljedice stanja nesreće po poljoprivredu Tuzlanskog kantona.

Informacija o poplavama i klizištima koje su u junu zadesile naš kanton
Vlada je danas prihvatila Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o poplavama i klizištima tokom mjeseca juna 2020. godine. Podsjećamo, tokom mjeseca juna većinu općina i gradova Tuzlanskog kantona, zahvatile su obimnije kišne padavine, praćene grmljavinom i gradom. Za kratko vrijeme pale su velike količine vode, što je prouzrokovalo stvaranje bujičnih vodotoka. Najteže stanje je bilo u općini Kladanj i gradu Živinice pa su u navedenim lokalnim zajednicama, na zahtjev Kantonalne uprave civilne zaštite, angažovane specijalizirane jedinice za spašavanje na vodi i ispumpavanje vode Federalne uprave civilne zaštite. Trenutno se stanje smiruje u svim gradovima i općinama, opao je vodostaj u svim vodotocima, vrši se sanacija posljedica poplava i provodi se postupak procjene štete, navodi se u Informaciji. Za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća Vlada i Kantonalni štab civilne zaštite su, kao hitne intervencije uslijed djelovanja prirodne nesreće, dodijelili 20.000,00 KM Općini Lukavac, po 15.000,00 KM općinama Sapna i Čelić i 10.000,00 KM Općini Doboj Istok.

Precizirani pedagoški standardi za srednje škole
Na današnjoj sjednici Vlada je dala suglasnost na Odluku o izmjenama pedagoških standarda za srednje škole. Inoviranjem nastavnih planova i programa za gimnazije od 2005. godine, ukazala se potreba za preciznim definisanjem broja učenika u grupama za izbornu nastavu u trećem i četvrtom razredu. Pedagoški standardi za srednje škole, doneseni 2004. godine, do sada nisu prepoznavali izbornu nastavu u gimnazijama, te su je svrstavali u redovnu nastavu u odjeljenju, čime se gubila svrha izborne nastave. Zbog nemogućnosti izbora željene grupe predmete, učenici su bili primorani da se opredjeljuju za izborne grupe za koje se opredjeljuje većina učenika, tako da su vrlo često na eksternoj maturi pokazivali dosta loše rezultate. Ovim izmjenama u potpunosti se precizira i broj učenika za izbornu grupu, i način kako da se ta nastava realizira kada ne postoji dovoljan broj učenika za formiranje grupe. Pored toga, problemi su se pokazali i kada je u pitanju podjela učenika u grupe za informatiku i strane jezike, te je i ova oblast dodatno precizirana. Također, ovom izmjenom preciziran je i minimalan broj učenika u grupi za praktičnu nastavu, što do sada nije bilo precizirano.

Ostale odluke
Vlada je danas donijela i Odluku kojom se privrednom društvu „Geoinženjering" d.o.o. Kladanj dodjeljuje koncesija za eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu „Hrastić" kod Stupara u općini Kladanj. Koncesija je dodijeljena na period od dvadeset godina računajući od 23.10.2020. godine.
Vlada je danas utvrdila prijedlog Dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period2021 - 2023. godina. Glavni cilj ovog dokumenta, kao ključnog strateškog dokumenta, je osigurati povezanost između prioritetnih politika Vlade Tuzlanskog kantona i načina na koje ona vrši raspodjelu budžetskih sredstava, kao i da doprinese razvoju strateškog planiranja prioriteta i ciljeva Vlade Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas dala prihvatila Mišljenje Ministarstva finansija o primjeni odredbi Zakona subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće na području Tuzlanskog kantona, te zatražila od Ministarstva privrede i radnih grupa, da u postupku provođenja procedure i ocjeni pristiglih prijava primjenjuju navode iz Mišljenja. Ovim Mišljenjem predviđeno je da se u razmatranje za ostvarivanje prava na subvenciju prihvate i oni slučajevi gdje je, osim isteka ugovora o radu, radni odnos radniku prestao i na njegov lični zahtjev. Naime, Ministarstvo finansija je mišljenja da je prestanak radnog odnosa na lični zahtjev neotuđivo pravo zaposlenika na koje poslodavac ne može utjecati, te stoga poslodavac ne bi trebao ni trpjeti štetu zbog okolnosti koje su nastupile, a na koje nije utjecao i nije mogao utjecati.
Vlada je danas utvrdila iznose osnovica za obračun plaće i visine naknada za ishranu i korištenje godišnjeg odmora uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, javnih ustanova, te organa uprave.
Vlada je danas odobrila 2.000,00 KM Studentskom vijeću Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus" na ime refundacije troškova organizacije i realizacije Internacionalnog kongresa (bio) medicine „Tuzla BrainWeek" 2020, 2.500,00 KM Udruženju za ultrazvuk u medicini „IanDonald" Tuzla, na ime troškova organizacije i realizacije svjetskog kongresa Perinatalne medicine (WCPM) sa međunarodnim učešćem u Tuzli, te 2.500,00 KM Udruženju ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini na ime troškova sufinansiranja stručne manifestacije pod nazivom XV Nefrološka škola – obilježavanje 50 godina dijaliznog liječenja u Bosni i Hercegovini, a koja će se održati u Tuzli u periodu od 02.10. do 04.10.2020. godine. Također odobreno je 500,00 KM udruženju „Mreža žena Veliko srce u Bosni i Hercegovini",na ime refundacije troškova za organizaciju manifestacije „10. sajam organskih proizvođača Eko – Etno 2020".
Također, Vlada je odobrila 5.827.61 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit BankAustrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.
Vlada je, na današnjoj sjednici, odobrila 70.000,00 KM Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice za izradu proračuna stabilnosti objekta, idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade SODASO u Tuzli.
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela odluke o poništavanju i raspisivanju ponovnog javnog oglasa i utvrđivanju tekstova javnih oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona, kao i za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju. Također, donesena je i Odluka o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas donijela Odluku kojom se utvrđuje procijenjena vrijednost službenih vozila koji su u vlasništvu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. Radi se o 5 motornih vozila i to: Golf IV, dva vozila Škoda Felicia, Fiat Punto i Ford Fuzion. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je zadužena da formira Komisiju za provođenje postupka javne licitacije koja će izvršiti prodaju navedenih vozila.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite.
Vlada je danas, zbog stvorenih viškova otkupljenih proizvoda iznad utvrđenog obima potrebnog za robne rezerve,odobrila prodaju jodirane soli i DO-DO začina iz robnih rezervi.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave. Vlada je donijela rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, te donijela više rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15