Održana 33. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je dala saglasnost na izmjene i dopune plana novčanih tokova posljednji kvartal 2020. godine Odbora za likvidnost Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i utvrđenu gornju granicu rashoda i izdataka za odobravanje operativnih planova budžetskih korisnika za navedeni period.

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je zaduženo da izvrši odobravanje operativnog plana Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.10.-31.12.2020. godine iz budžetskih sredstva u skladu sa Pregledom izmjena i dopuna operativnih planova za period 01.10.-31.12.2020. godine u iznosu od 94.160.961,74 KM.
Ovim izmjenama ukupno procijenjeni prihodi i primici u dijelu budžetskih sredstava u periodu 01.10.-31.12.2020. godine povećavaju se za 9 miliona KM i iznose navedenih 94.940.400,00 KM.
Odbor za likvidnost je utvrdio da ukupni rashodi i izdaci u skladu sa usvojenim Budžetom za 2020.godinu za posljednje tromjesečje ove godine iznose 94.160.961,74 KM. U skladu sa navedenim Odbor predviđa nastanak ukupnog finansijskog rezultata – suficita Budžeta TK za posljednji kvartal u iznosu od 779.638,26 KM, koji će se iskoristiti za pokriće deficita nastalog u toku ove kalendarske godine.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna