Održana 21. vanredna sjednica Vlade TK

Pomoć uposlenima u linijskom, vanlinijskom i taksi prijevozu

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici donijela je Odluku o uslovima, kriterijima i postupku raspodjele finansijskih sredstava za pomoć privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja. U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu planirane su subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u oblasti saobraćaja u iznosu od 800.000,00 KM.

Uzimajući u obzir posljedice koje je prouzrokovala pandemija virusa COVID-19 u oblasti javnog linijskog i vanlinijskog autobuskog i taksi prijevoza putnika odlučeno je da se refundira dio bruto plate za pravna lica, odnosno dio uplaćenih doprinosa za fizička lica za dva mjeseca (april i maj) 2021. godine. Predviđeni iznos finansijske pomoći privrednim subjektima po radniku određen je na osnovu raspoloživih podataka o ukupnom broju radnika u određenim oblastima saobraćaja. Na području TK u oblasti javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika i pružanja usluga autobuskih stanica zaposleno je oko 800 radnika, dok je u oblasti taksi prijevoza zaposleno oko 700 radnika. U cijeli proces usaglašavanja iznosa od početka su uključena udruženja prijevoznika i taksista.

12082021-21-vsvtk

Produženje važenja mjera Kriznog štaba i narednih 14 dana

Vlada TK donijela je Zaključak o usvajanju Naredbe predložene od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Riječ je o produženju važenja postojećih mjera koje važe do 29.08. 2021. godine.
U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva F BiH moguće je i organiziranje većih skupova uz posebno definirane uvjete: posjedovanje negativnog antigenskog ili PCR testa ne starijeg od 48 sati, potvrda o prebolovanom Covid-19 ne starija od 6 mjeseci ili potvrda o završenoj vakcinaciji.
Dozvoljeno je održavanje kongresa, konferencija i drugih edukativnih skupova, na kojima može prisustvovati do 100 osoba, a ukoliko skup ima više od 100 osoba, potrebno je da sudionici imaju: negativan antigenski ili PCR test ne stariji od 48 sati, potvrdu o prebolovanom COVID-19 ne stariju od 6 mjeseci ili potvrdu o završenoj vakcinaciji.
U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva F BiH dozvoljava se prisustvo gledalaca na profesionalnim sportskim takmičenjima na otvorenom, uz uvjet korištenja maksimalno do 30 procenata kapaciteta stadiona, ali ne više od 500 osoba po tribini. Osobe na tribinama moraju nositi maske.
Također je obvezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje distance od minimalno 2 metra. Nošenje maske obavezno je i na otvorenom prostoru, ukoliko se ne može ostvariti distanca od 2 metra.
U veletrgovinama i supermarketima broj kupaca definira se prema prostoru od 10 m2 prodajnog objekta po potrošaču a bez obzira na veličinu prostora prodajnog objekta nije dozvoljen boravak više od 400 potrošača.
Dozvoljene su posjete domovima za stara i iznemogla lica na području Tuzlanskog kantona.
Kontrolu provedbe donesenih naredbi provode Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK, nadležne gradske/općinske inspekcije i Uprava policije Tuzlanskog kantona.
Ugostiteljskim objektima preporučeno je dominantno korištenje kapaciteta na otvorenom (bašte) uz poštivanje važećih epidemioloških mjera.

Uključivanje šireg društvenog okruženja u proces vakcinacije

Vlada TK prihvatila je Odluku Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona da je potrebno pozvati Ekonomsko-socijalno vijeće Tuzlanskog kantona da animira poslodavce sa područja Tuzlanskog kantona, kao i članove sindikata, sportske klubove i ustanove kulture da se odazovu procesu vakcinacije. Također je odlučeno da se pozovu vjerske zajednice, odnosno vjerski službenici da animiraju vjernike da pristupe procesu vakcinacije.
Odlučeno je da je potrebno pozvati studente koji studiraju van BiH da se vakcinišu tokom boravka na području Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15