Održana 39. redovna sjednica Vlade TK

Kantonalna vlada traži intenziviranje aktivnosti na saobraćajnoj deblokadi Kantona
Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o saobraćajnoj blokadi Tuzlanskog kantona i mjere za njeno prevazilženje.

Vlada 07 09 2021S tim u vezi zatraženo je od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, JP Autoceste FBiH i JP Ceste FBiH da intenziviraju aktivnosti na realizaciji strateških projekata za Tuzlanski kanton u oblasti cestovne infrastrukture, i to izgradnjom autoceste Tuzla - Brčko - Orašje i autoceste Tuzla – Žepče kao dijelova autoceste Sarajevo-Beograd, kao i modernizacijom magistralne ceste M-18 Tuzla-Sarajevo. Današnji Zaključak dostavit će se Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Kako se u Informaciji navodi, Tuzlanski kanton je najmnogoljudniji i najrazvijenija je industrijska regija u Bosni i Hercegovini, u kojem se do današnjeg dana nije izgradio niti jedan metar autoceste ili brze ceste. U prilog ovoj zapostavljenosti govori i činjenica da je u Tuzlanskom kantonu registrovano oko 20% od ukupnog broja registrovanih vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine i oko 12% od ukupno registrovanih vozila u Bosni i Hercegovini. Ti su procenti sigurno još i veći jer značajan broj vozila privrednih društava koja posluju na području našeg kantona, a sa sjedištem u Sarajevu, se registriraju i glavnom gradu iako dominantno saobraćaju na području našeg kantona.

Planom rada JP Autoceste Federacije BiH za 2020. godinu planirano je provođenje aktivnosti izrade idejnog i glavnog projekta autoceste Tuzla - Brčko - Orašje, nakon čega bi će se pristupilo utvrđivanju finansijske konstrukcije za projekat autoceste Tuzla – Brčko - Orašje. Za navedeni projekat ranije su urađene Studije izvodljivosti, te druge Studije, a aktivnosti na izgradnji ove ceste, iako su počele još 1997. godine još uvijek nisu realizirane.

Izgradnjom autoceste na području Tuzlanskog kantona obezbijediti će se saobraćajna deblokada Tuzlanskog kantona i povezivanje Tuzlanskog kantona sa evropskim koridorima, prvenstveno sa autoputem A1. Na ovaj način će se otvoriti cestovni saobraćaj prema ključnim zemljama regije i Europe, na jednoj strani i Sarajevom kao glavnim gradom i privrednim centrom, te dalje prema jugu na drugoj strani.

Time će se omogućiti će se brži protok roba, usluga i putnika, a time i brži privredni razvoj Tuzlanskog kantona.

Uporedo s ovim, modernizacijom dionice magistralne ceste M-18 Šićki Brod - Kladanj obezbijedilo bi se znatno poboljšanje stanja postojeće mreže cesta kojim se Tuzlanski kanton povezuje sa ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, te bi se obezbijedila brža i bolja veza Tuzlanskog kantona sa glavnim gradom Bosne i Hercegovine, te ostalim dijelovima BiH. Pored navedenog, omogućio bi se ubrzan razvoj zračne luke Međunarodni aerodrom Tuzla, te bi se omogućilo korištenje navedene zračne luke za potrebe šire populacije koja gravitira u i van projektnog područja magistralne ceste M-18 Tuzla – Sarajevo. Konačan cilj je skratiti vrijeme putovanja iz Tuzle do Sarajeva sa 2,5 na 1,5 sati, te znatno povećati sigurnost učesnika u saobraćaju na ovom putnom pravcu.

Zbog svega navedenog Vlada je danas donijela navedeni Zaključak te ga uputila Skupštini na dalje postupanje.

Imajući u vidu širi značaj ovih aktivnosti, u narednom periodu Vlada Tuzlanskog kantona će oko ove inicijative nastojati da okupi i širi krug zainteresiranih subjekata. Prije svih to se odnosi predstavnike Posavskog kantona i Brčko Distrikta, te gradova i općina koje gravitiraju ovom putnom pravcu, a čiji je razvoj umnogome limitiran i uslovljen poboljšanjem putne infrastrukture i kvalitetnijim prometom roba i usluga.

Skoro pola miliona KM za sufinansiranje sportskih projekata
Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona o odobravanju ukupno 493.680,00 KM za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija za 2021. godinu. Od ukupno 121 prijave koje je razmatrala Komisija za raspodjelu sredstava, 114 projekta su ispunila uslove Javnog poziva, dok 7 prijava nisu ispunile uslove za vrednovanje (bodovanje) aplikacija. Od ovih sredstava podržana su dva projekta vrhunskog sporta u dijelu kolektivnih sportova i 6 projekata vrhunskog sporta o dijelu pojedinačnih sportova. Za projekte kvalitetnog sporta podržano je 19 projekata kolektivnih sportova i 15 projekata pojedinačnih sportova, a podržana su i četiri sportska projekta za lica sa invaliditetom. U dijelu sport za sve u okviru kojeg se nalazi i sportska rekreacija podržano je 28 projekata, a u dijelu sportski odgoj i obrazovanje pet projekata. Također bit će podržana i 32 projekta sportskih manifestacija, kao i tri projekta pružanja usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta.

Žetva strnih žita završena blagovremeno uz dobar kvalitet zrna
Vlada je danas prihvatila Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u 2021. godini za područje Tuzlanskog kantona. Na području Tuzlanskog kantona u toku jesenje sjetve u 2020. godini i proljetne sjetve u 2021. godini, 5.743 ha poljoprivrednog zemljišta zasijano je pšenicom, raži, ječmom, zobi te hibridom pšenice i raži pod nazivom tritikale. Ova površina je za 134 ha više u odnosu na prethodnu godinu. Značajnije površine zasijane su na području Lukavca, Gradačca, Kalesije, Tuzle, Živinica, Čelića i Gračanice, što ukazuje da je sjetva ovih žita zbog korištenja specifične mehanizacije u toku obrade i žetve pogodnija na većim zemljišnim kompleksima. U sjetvenoj strukturi strnih žita pšenica zauzima 68,74%, dok ostala strna žita zauzimaju 31,26 %.

Povoljni vremenski uslovi tokom žetve uticali su da se žetva blagovremeno završi kao i na dobar kvalitet zrna. Prosječni prinosi strnih žita u odnosu na prethodnu godinu su nešto veći osim prinosa zobi. Ukupan prinos strnih žita u ovoj godini na području Kantona iznosio je 27.426,30 tona, što je za 1.251,20 tona, odnosno 7,05 % više u odnosu na prošlu godinu. Ukupan prinos pšenice u odnosu na prošlu godinu veći je za 1.873,95 tona, a ječma za 452,10 tona. Ukupan prinos raži/tritikale je manji za 439,65 tona, a zobi za 599,20 tona u odnosu na prinos u prošloj godinu, što je i očekivano budući da su se u tekućoj godini sjetvene površine zasijane pšenicom i ječmom povećale, dok su površine zasijane zobi i raži smanjene.

Ovogodišnja proizvodnja pšenice od 19.568,75 tona zadovoljava oko 26% potreba stanovništva Kantona. Osnovni razlozi za ovako malu proizvodnju pšenice u odnosu na potrebe stanovništva Kantona su: nedovoljna veličina zemljišnog posjeda, niska produktivnost, nedovoljna i neadekvatna tehnološka opremljenost, nedostatak povoljnih kreditnih sredstava itd. Također, na malu zainteresovanost poljoprivrednih proizvođača za sjetvu pšenice na većim površinama uticala je i niska otkupna cijena pšenice od strane mlinova kao i nedonošenje odluke o garantovanoj otkupnoj cijeni.

Ostale odluke
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za juli 2021. godine. Tokom jula službenici policije su pronašli i evidentirali 315 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. U odnosu na juni, kada su evidentirana 133 migranta, radi se o značajnijem povećanju evidentiranih migranata za njih 182. Ipak u poređenju sa julom prošle godine, kada je evidentiran 2.651 migrant, ovogodišnji jul zabilježio je značajno smanjenje. Tokom jula ove godine najveći broj migranata evidentiran je iz Pakistana (144), Bangladeša (63), Afganistana (60), Maroka (19), Libije (13), Alžira (11), Indije (2), te Tunisa, Palestine i Šri Lanke po 1 migrant. U ovom periodu evidentirano je i 9 sigurnosno interesantnih događaja u kojem su učestvovali migranti, a četiri od tih događaja su evidentirani kao krivična djela razbojništva i krađe.

Vlada je danas usvojila Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava u skladu sa Odlukom o raspodjeli sredstava iz Budžeta institucija BiH od 29. decembra prošle godine. Prema ovom izvještaju sredstva u iznosu od 593.530,00 KM korištena su za refundaciju poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika u djelatnostima hotelijerstva i ugostiteljstva, a u cilju pomoći privrednim subjektima u saniranju ekonomskih šteta izazvanih epidemijom COVID 19. Od ukupnog iznosa odobrenih i realizovanih sredstava refundirana su sredstva za 1.037 zaposlena radnika kod 79 pravnih lica i 1.059 zaposlenih radnika kod 275 fizičkih lica.

Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „pomoć vjerskim zajednicama". Prema utvrđenim kriterijima iz sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona sufinansirat će se programi vjerskih zajednica koji se realizuju na području Tuzlanskog kantona osim programa koji se odnose na povratnička mjesta, da imaju za cilj obilježavanje i čuvanje tradicije vjerskih zajednica, da imaju za cilj zaštitu i čuvanje kulturne baštine naroda u BiH i promociju njihovih kulturnih vrijednosti, da imaju za cilj zaštitu vjerskih objekata, odgojno-obrazovnu djelatnost, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, karitativnu djelatnost ili izdavačku djelatnost, ili da su programi drugog karaktera koji su od interesa za Tuzlanski kanton.

Vlada je danas utvrdila raspored sredstava sa potrošačke jedinice Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona. Radi se o ukupno 116.000,00 KM namijenjenih nacionalnim kulturnim društvima: Bošnjačka zajednica kulture „Preporod", Hrvatsko kulturno društvo „Napredak", Hrvatsko društvo „Hrvatski dom" Tuzla, Srpsko kulturno prosvjetno društvo „Prosvjeta", Srpsko građansko vijeće - Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona, te Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona, Savezu udruženja građana penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona, Uniji civilnih žrtava rata i porodica civilnih žrtava rata Tuzlanskog kantona i Crvenom krstu Tuzlanskog kantona.

Vlada je odobrila danas 7.000,00 KM kompaniji Nuhanović d.o.o. Lukavac na ime troškova za organizovanje i realizovanje 19. Međunarodnog sajma turizma i ekologije „LIST", koji se održava u septembru 2021. godine u Lukavcu.

Vlada je imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH.

Vlada je danas razmatrala prigovore na Rješenje o razrješenju upravnog odbora JU Arhiv TK, te ih odbila kao neosnovane.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem jednog državnog službenika i jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je privremeno imenovala školske odbore u dvije škole u Tuzlanskom kantonu.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15