Održana 24. vanredna sjednica Vlade TK

 

Prihvaćen Izvještaj o epidemiološkoj situaciji

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona u periodu od 01. jula do 06. septembra 2021.godine. U posmatranom periodu u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona PCR metodom obrađena su 12.352 uzorka od čega je kod 664 uzorka potvrđen novi SARS-CoV-2 virus.

Iz ovog podatka proizlazi da je stopa obolijevanja u navedenom periodu iznosila 149,20 na 100.000 stanovnika. Posmatrajući stopu evidentan je porast broja novih slučajeva i pogoršanje epidemiološke situacije, što je vjerovatno posljedica jednim dijelom ukidanja epidemioloških mjera te korištenja godišnjih odmora i putovanja. U navedenom periodu od ukupno 664 nova slučaja, 107 pacijenta zahtijevalo je hospitalizaciju u COVID odjelu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Od ovog broja 24 pacijenata su preminula, 46 se oporavilo, dok je 37 pacijenata i dalje na hospitalizaciji. Radi usporedbe u sedmici od 12-18. aprila tekuće godine bilo je 884 pozitivnih slučajeva, a stopa obolijevanja na 100.000 stanovnika bila je 198,6. Broj aktivnih slučajeva je iznosio 1782.

Kada je u pitanju proces vakcinacije, na području Tuzlanskog kantona vakcinacija protiv COVID-19 započela je 11. marta ove godine. Od tog datuma do 03. septembra na Tuzlanski kanton je stiglo ukupno 151.230 doza vakcina, od čega 63.800 doza vakcine AstraZeneca, 36.060 doza vakcine Pfizer, 9.668 doza vakcine Coronavac proizvođača Sinovac i 41.702 doze vakcine Sinofarm. Sve vakcine koje su pristizale korištene su za vakcinaciju i revakcinaciju. Do sada je na području Tuzlanskog kantona aplicirano 120.814 doza vakcina, od čega je 75.581 osoba vakcinisana sa prvom dozom vakcine, dok su 45.233 osobe vakcinisane sa obje doze vakcine protiv COVID-19. Sve pristigle vakcine kontinuirano se distribuiraju prema zdravstvenim ustanovama i proces vakcinacije stanovnika protiv COVID-19 se svakodnevno vrši.

U osvrtu koji se odnosi na migrante ministar Jurić navodi da zdravstvene ustanove Tuzlanskog kantona ne vode zasebnu evidenciju koja se odnosi na migrante. Informacije u vezi sa migrantima dobivene su od Danskog vijeća za izbjeglice (DRC). Od početka 2021. DRC je zabilježio 4.536 novih dolazaka osoba iz populacije izbjeglica, migranata i tražioca azila (lica u stanju potrebe). Najveći broj novopridošlih lica je ubrzo nakon dolaska, nastavljalo svoje kretanje putem Sarajeva ili drugih krajeva BiH. Manji broj lica u stanju potrebe je prisutno u Tuzli. Prema podacima DRC-a, najčešće zabilježene zdravstvene tegobe navedene populacije odnose se na probleme sa mišićno-skeletnim sistemom, povredama koje su nastale tokom dugog hodanja i boravka na otvorenom, te probleme sa kožom.
Današnji izvještaj bit će upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.


Odobrena sredstva za završne radove na Centru za autizam

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o doznačavanju 77.678.71 KM Udruženju roditelja djece-osoba sa autizmom „URDOSA" za adaptaciju i rekonstrukciju objekta Centra za autizam Tuzla. Doznačena sredstva odnose se na vanjsko uređenje. Prema informacijama iz Ministarstva objekti namijenjeni za Centar za autizam Tuzla su završeni preostalo je još vanjsko uređenje i ugradnja podstanice za centralno grijanje, a završene su i sve pripreme za početak radova za vanjsko uređenje objekta.


Produženo važenje dosadašnjih epidemioloških mjera i naredbi

Na danas održanoj sjednici Kantonalna vlada je prihvatila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, te do 28. septembra produžila važenje dosadašnjih epidemioloških mjera i naredbi. Kako ne bi došlo do eskalacije epidemiološke situacije danas je zatražen pojačan angažman inspekcijskih organa u smislu inspekcijskog nadzora i kontrole poštivanja važećih epidemioloških mjera i donesenih naredbi. U prvom redu to se odnosi na obavezu nošenja maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje distance od minimalno 2 metra.


Podrška učenicima sa posebnim potrebama

Vlada je danas dala saglasnost na tekst Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji „Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom i srednjem obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH" koji će biti zaključen između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Realizacijom ovog Sporazuma omogućiti će se zapošljavanje 37 osoba odgovarajućeg profila, sa evidencije Službe za zapošljavanje u 37 osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu u cilju podrške učenicima sa posebnim potrebama u redovnim osnovnim i srednjim školama. Radi se o radnom angažmanu na 40% radnog vremena u periodu od 01. septembra do 31. decembra ove godine, za što će ukupno biti osigurano 247.600,00 KM.


Ostale odluke

Današnjim Zaključkom Vlada je zadužila ministarstva i druge kantonalne organe i institucije koje se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona da izvrše dodatnu analizu Izvještaja Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine o finansijskoj reviziji Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, te najkasnije u roku od 20 dana Ministarstvu finansija dostave prijedlog mjera za prevazilaženje nepravilnosti koje su identifikovane u revizorskom izvještaju u okviru njihove resorne nadležnosti. Odjeljenje za internu reviziju pri Ministarstvu finansija je zaduženo da u roku od 5 dana od dana isteka roka za dostavu prijedloga mjera, sačini i Vladi Kantona dostavi prijedlog Programa mjeru za otklanjanje uočenih nedostataka u finansijskim izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.
Vlada je danas odobrila usmjeravanje donacije i transfera u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Na ime dovršetka izgradnje novog školskog objekta JU OŠ „Banovići Selo" Banovići 40.000,00 KM je dodijelila Općina Banovići, za projekat „Zabavno dvorište" JU OŠ „Tinja" Srebrenik 3.000,00 KM je dodijelila Fondacija Tuzlanske zajednice, a za projekat „Developmentof part-time and short cycle studies in higher education in Bosnia and Hezegovina-PARTISH" Ministarstvu obrazovanje i nauke 2.355,76 KM je dodijelio Univerzitet u Novom Sadu.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15