Održana 43. redovna sjednica Vlade TK

Vlada nagradila istaknute sportiste
Danas je Vlada po prvi puta odobrila dvije nagrade istaknutim sportistima sa područja Tuzlanskog kantona. Naime, na Paraolimpijskim igrama koje su održane u Tokiju, dva predstavnika sa područja Tuzlanskog kantona donijeli su bronzane medalje.

To su Ermin Jusufović i Jasmin Brkić, obojica članovi reprezentacije sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine. Prema utvrđenim uslovima i kriterijima, za osvojenu medalju sa Olimpijskih/Paraolimpijskih igara sportista ostvaruje 100 bodova i pravo na nagradu do 10.000,00 KM. Kako se radi o osvojenom trećem mjestu Ministarstvo je predložilo, a Vlada je danas odobrila da se Erminu Jusufoviću i Jasminu Brkiću dodijeli po 9.000,00 KM za osvojeno treće mjesto na Paraolimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine.

Nastava na visokoškolskim ustanovama u TK po redovnom planu i programu
Vlada je danas prihvatila Zaključke Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, a koji se odnose na trenutnu epidemiološku situaciju, a odnose se na organizaciju i tok nastave na univerzitetima i drugim visokoškolskim ustanovama. Prema zaključcima Kriznog štaba nastava na univerzitetima i drugim visokoškolskim ustanovama može započeti po redovnom planu i programu, uz striktno poštivanje važećih naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva. Ovim zaključcima Vlada i Krizni štab su od svih visokoškolskih ustanova na području Kantona zatražili da maksimalno utiču na uposlenike u smislu neophodne vakcinacije svih uposlenika, da sa početkom nastave konkretno lociraju fakultete gdje je provođenje važećih mjera otežano i iznađu, mogućnosti za poštivanje propisanih mjera.

Od ovih ustanova je zatraženo da sa početkom nastave analizira prokuženost i procijepljenost studenata Univerziteta u Tuzli, te da, u skladu sa mogućnostima i u saradnji sa JZNU Dom zdravlja Tuzla i JZU UKC Tuzla, kao i sa ZJZ TK, realiziraju akcije vakcinacije studenata svih fakulteta, spram mogućnosti zdravstvenih ustanova i zainteresiranosti uposlenika i studenata.

Također odobreno je JZU UKC Tuzla i JZNU Dom zdravlja Tuzla da, u saradnji sa Medicinskim fakultetom u Tuzli i drugim obrazovnim ustanovama zdravstvenog smjera koje obavljaju nastavu u navedenim ustanovama, organizaciju i realizaciju svih nastavnih aktivnosti u okviru samih ustanova usaglase sa trenutnim mogućnostima, a obzirom na imperativ provođenja svih preporučenih higijensko- epidemioloških mjera.

Ostale odluke
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Plan korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2021. godini. Ovim dokumentom predviđeno je da se nastave aktivnosti započete u 2020. godini, a prioritet za korištenje sredstava u 2021. godini je stručno obučavanje i osposobljavanje vatrogasaca, razvoj i jačanje dobrovoljnog vatrogastva, poboljšanje stanja u vatrogastvu i edukacija stanovnistva kroz razne vidove obuke.

Vlada je danas prihvatila tekst aneksa Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela i Odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor predsjednika i članova upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas imenovala komisije za provođenje postupka po javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Mediji, kao i za praćenje programa medijskih subjekata i preuzetih obaveza.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem višeg stručnog saradnika za građevinsko održavanje na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15