Održana 26. vanredna sjednica Vlade TK

Rebalansom Vlada osigurala više sredstava za razvoj i socijalne programe
Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021.godinu. Prijedlog Izmjena i dopuna budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, iznosi 448.028.955,00 KM, što je za 8.977.806,00 KM ili 2,04% više u odnosu na Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu iz mjeseca juna.


Posmatrajući po strukturi rashodovnu stranu Budžeta, ovim rebalansom Vlada je osigurala povećanje sredstava za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju za 750.000,00 KM. Također za dopunska prava boračko invalidske zaštite i ostala izdvajanja za korisnike ove podrške evidentno je povećanje od 574.000,00 KM. Kada govorimo o oblasti socijalne podrške, za zaštitu porodice sa djecom iznos je povećan za 100.000,00 KM i odnosi se na povećanje dječijeg dodatka sa 25,00 KM na 30,00 KM i uvećanog dječijeg dodatka sa 43,00 KM na 48,00 KM za novembar i decembar 2021. godine. Osigurano je i dodatnih 200.000,00 KM za projekte lokalnih zajednica u oblasti održivog povratka, kao i povećanje od 97.200,00 KM za institucionalni smještaj socijalno ugroženih osoba.

Kapitalni transferi također su povećani i to za ukupno 2,15 miliona KM ili 10,06% u odnosu na Budžeta Tuzlanskog kantona iz juna 2021. godine. Najveće povećanje je izvršeno na poziciji tjelesne kulture i sporta u iznosu od 700.000,00 KM i to za izgradnju i investicije na području sportske infrastrukture. Na poziciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja planirano je povećanje u iznosu od 600.000,00 KM za podršku lokalnim zajednicama u investicijama na lokalnoj putnoj mreži.

U dijelu kapitalnih investicija i nabavke stalnih sredstava Izmjenama i dopunama Budžeta je predviđeno povećanje u iznosu od 1 milion KM za kapitalne izdatke za korisnike budžetskih sredstava, odnosno za investicije u oblasti školstva, pravosuđa i ostalih budžetskih korisnika. Rebalansom je predviđena i podrška osnivanju Kuće sporta Radničkog sportskog društva Sloboda.

Osim svega navedenog Vlada je ovim izmjenama i dopunama predvidjela i 1,5 miliona KM kao pomoć u sanaciji finansijskih poteškoća JP Međunarodni aerodrom Tuzla, kao i 100.000,00 KM za nabavku opreme i unaprjeđenje rada JU Veterinarski zavod TK.

Također danas je Vlada utvrdila i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.

Milion KM za nedovoljno razvijene, nerazvijene i izrazito nerazvijene općine
Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila Program o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu. Radi se o raspodjeli 1 milion KM, koje je Vlada Tuzlanskog kantona planirala budžetom TK za podršku projektima ovih općina. Raspodjela sredstava je izvršena prema kriterijima propisanim Zakonom o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, što je uveliko doprinijelo transparentnosti raspodjele predviđenih sredstava. Od ukupno 1 milion KM Općini Sapna je za rekonstrukciju putne infrastrukture na području Općine predviđeno 267.857,14 KM koliko je određeno i Općini Teočak za ulaganje u privredni razvoj Općine. Općini Čelić je za asfaltiranje i sanaciju lokalnih puteva programom predviđeno 205.357,14 KM, Općini Kladanj za rekonstrukciju putne infrastrukture je predviđeno 142.857,14 KM, a Općini Doboj Istok je, također za asfaltiranje i rekonstrukciju lokalne putne mreže predviđeno 116.071,44 KM.

Ostale odluke
Vlada je na današnjoj sjednici podržala Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja TK na nacrt Federalnog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Prema mišljenju Ministarstva predloženi nacrta Zakona apsolutno neprihvatljiv za Tuzlanski kanton kako iz moralnih, tako i iz finansijskih razloga. Iz moralnih razloga je neprihvatljiv obzirom da ima različit tretman članova porodica u okviru postojećih boračkih kategorija, favorizovanja jednih u odnosu na druge, davanja većih prava članovima porodica u odnosu na direktne učesnike odbrambeno oslobodilačkog rata, a iz finansijskih razloga je neprihvatljiv jer bi ovakav nacrt zakona proizveo dodatno i izuzetno veliko finansijsko opterećenje za budžet Tuzlanskog kantona. Imajući u vidu navedeno, Vlada Tuzlanskog kantona, ne podržava stav da se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica razmatra i donosi po skraćenom postupku, nego isključivo u redovnoj proceduri uz provođenje javne rasprave, sa realno predloženim zakonskim rješenjima koje su nadležni kantonalni organi u mogućnosti podržati i prihvatiti.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela odluku Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas odredila punomoćnike državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona, te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona. Osim navedenog Vlada je imenovala više privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15