Održana 46. redovna sjednica Vlade TK

Za poticaje zapošljavanju 216.600,00 KM
Vlada je danas odobrila 216.600,00 KM JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju Programa poticaja zapošljavanja u 2021. godini. Programom su predviđene poticajne mjere za Zapošljavanje mladih, za što je planirano 60.480,00 KM, za 12 nezaposlenih osoba.

Vlada 27 10 2021U okviru ovog programa Služba poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 420,00 KM za protekli mjesec u trajanju od 12 mjeseci. Drugi set poticajnih mjera odnosi se na podršku zapošljavanju Roma. Za ovu mjeru planirano je 45.000,00 KM, za 6 nezaposlenih osoba, a mjera se realizira tako što Služba poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 625,00 KM za protekli mjesec, također u trajanju od 12 mjeseci. Zapošljavanje članova porodice u kojoj ni jedan član porodice nije zaposlen je treća programska mjera, za koji je planirano 80.640,00 KM za 16 nezaposlenih osoba. Tokom realizacije ovje mjere Služba poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 420,00 KM za protekli mjesec u trajanju od 12 mjeseci. Za stručno osposobljavanje planirano je 30.480,00 KM, a program se realizira tako što Služba poslodavcu, nakon zaključivanja ugovora sa poslodavcem o sufinansiranju stručnog osposobljavanja i nakon kompletiranja tražene dokumentacije iz Javnog poziva, isplaćuje sredstva za prvi mjesec, u iznosu od 339,21 KM po osobi, od čega je iznos 250,00 KM naknada osobi na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, a iznos od 89,21 KM se uplaćuje na ime plaćanja pripadajućih obaveza. Nakon prvog mjeseca Služba refundira sredstva u istom iznosu za svaki naredni mjesec, nakon dostavljenog pravdanja. Dužina trajanja ove poticajne mjere je također 12 mjeseci.

Dogovorni okvir za rad na Zelenoj transformaciji Tuzla
Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Memoranduma o razumijevanju u vezi sa uspostavljanjem saradnje i s radom multisektorske inicijative Zelena transformacija Tuzla. Inicijativa Zelena transformacija Tuzla djeluje kao multisektorska platforma koja uvodi i razvija novu paradigmu zelene transformacije na području grada Tuzle i Tuzlanskog kantona kao okosnicu društvenog oporavka i razvoja Bosne i Hercegovine. Ona podrazumijeva fokus na ključne politike unutar evropskih integracijskih procesa i donatorskih tokova o pitanjima zelene tranzicije i rasta, a usmjeren je na istinski društveni razvoj, na društvenu pravdu i društvenu brigu. Okuplja aktere i institucije iz javne uprave i institucija, iz građanskog/nevladinog sektora kao i privrednog i poslovnog sektora, te iz akademske zajednice, koji su spremni da započnu razne forme dijaloga i saradnje u vezi s pitanjima zelene transformacije. Važno je naglasiti da krajnji cilj zelene transformacije ovog regiona nije usmjeren samo ka politikama i praksama koje će adresirati klimatske promjene i okolišno zagađenje, nego i zaokret u razvoju koji treba podstaći i društveno-ekonomski oporavak ove regije, te uspostaviti Tuzlu kao lidera i inspiraciju drugih gradovima i regijama u BiH i na Zapadnom Balkanu ka održivom razvoju, društvenoj pravdi i brizi. Danas prihvaćeni tekst Memoranduma predviđeno je da potpišu predstavnici Vlade Tuzlanskog Kantona, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Grada Tuzle, Univerziteta u Tuzli, Centra za ekologiju i energiju, Fondacije tuzlanske zajednice, Centra za razvoj i podršku, BIT Centra, Udruženja za razvoj NERDA, Udruženja Omladinski Pokret Revolt, Mreže aktivnih zajednica i Udruženja Front slobode.

Ostale odluke
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za septembar 2021. godine. Tokom prošlog mjeseca službenici policije su pronašli i evidentirali 119 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. U odnosu na august, kada je evidentirano njih 113, radi se o približno istom broju evidentiranih migranata. U poređenju sa septembrom prošle godine, kada je evidentirano 1.700 migranta, ovogodišnji septembar zabilježio je značajno smanjenje. Tokom septembra ove godine najveći broj migranata evidentiran je iz Afganistana 84, Pakistana 13, Maroka 12, Libije 4, Alžira i Gamibije po 2, te Sirije i Tunisa po 1 migrant. U ovom periodu evidentirano je i 7 sigurnosno interesantnih događaja, okarakterisanih kao krivična djela u kojem su učestvovali migranti. To su: četiri krivična djela razbojništva, jedno krivično djelo silovanje, jedno krivično djelo protupravnog lišavanja slobode i jedno krivično djelo prijevare.

Danas je Vlada odobrila finansijska sredstva korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za dodjelu sportskih stipendija za 2021.godinu. Po raspisanom javnom pozivu pristiglo je ukupno 87 aplikacija od čega je 51 prijava ispunjavala formalno pravne uslove Javnog poziva te su iste uzete u dalju proceduru razmatranja i bodovanja, dok je 36 prijava odbačeno jer su bile nepotpune, neosnovane ili neblagovremene. Od ukupnog broja prihvaćenih prijava predviđena je dodjela godišnjih stipendija za 12 sportista i 39 jednokratnih stipendija učenicima osnovnih i srednjih škola koji su u školskoj 2020/21 godini osvojili prva mjesta na održanim Malim olimpijskim igrama na nivou kantona.
Vlada je danas prihvatila tekst Memoranduma o razumijevanju za Projekat e-uprave između Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Vlade Tuzlanskog kantona. Svrha ovog Memoranduma o razumijevanju je da se utvrdi saradnja učesnika na unapređenju pravnog i institucionalnog okvira za centralizovane javne nabavke u Tuzlanskom kantonu. Da bi se podstakla odgovornost i transparentnost, Projekat E-uprave radi na podršci nadležnim institucijama u uspostavi integrisanih elektronskih registara na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, a koje, uključuju i module za unapređenje sistema javnih nabavki u BiH. Zajedničkim radom na strateškom i operativnom nivou, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Vlada Tuzlanskog kantona očekuju da će proširiti uticaj i povećati efikasnost svojih programa i na taj način postići bolje mjerljive rezultate razvoja.

Vlada je danas dala saglasnost Kantonalnoj agenciji za privatizaciju, da putem javne licitacije izvrši prodaju stambene jedinice u naselju Stupine u Tuzli.

Također, Vlada je danas odobrila prodaju četiri putnička motorna vozila i jednog teretnog motornog vozila u vlasništvu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove organa uprave i drugih kantonalnih institucija. Vozila su starosti od 14 do 27 godina.

Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao i saglasnosti Općinskom sudu u Lukavcu za prijem namještenika višeg referenta za računovodstveno-materijalne poslove i Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem jednog državnog službenika stručnog saradnika i dva namještenika šefa Odsjeka za administrativno-tehničke poslove i višeg referenta za operativno-tehničke poslove - daktilograf u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor Javne ustanove Zaštićani pejzaž „Konjuh" Banovići, te imenovala i više privremenih školski odbora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15