Održana 29. vanredna sjednica Vlade TK

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju Ministarstva finansija u vezi sa dodatnim sredstvima budžetskih korisnika iznad limita utvrđenih Dokumentom okvirnog budžeta TK za period 2022-2024. godina, te dala dalja zaduženja Ministarstvu u vezi sa neophodnim korekcijama u postupku izrade Nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.


Također, Vlada je danas prihvatila tekst Izjašenjenja u vezi sa žalbom Ivana Jukića, izjavljenom na Obavještenje o postavljenju sekretara Ureda za zajedničke poslove TK. Ovo Izjašnjenje će, zajedno sa Žallbom, biti proslijeđeno Odboru državne službe za žalbe na dalje postupanje.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15