Održana 1. redovna sjednica Vlade TK

Vlada potvrdila mjere Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK
Na danas održanoj sjednici Vlada je usvojila Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Radi se o naredbama koje je Krizni štab utvrdio 25. februara te ih je Vlada, obzirom na svoje nedavno imenovanje, potvrdila danas.

Vlada 01 03 03 2022Ovim naredbama naređeno je obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje razmaka od minimalno 2 metra u svim zdravstvenim ustanovama bez obzira na oblik vlasništva, ustanovama koje zbrinjavaju starije osobe, ustanovama koje zbrinjavaju i smještaju osobe sa poteškoćama u razvoju i osobe sa duševnim smetnjama, kazneno - popravnim ustanovama i drugim ustanovama socijalne skrbi, kao i sredstvima javnog prijevoza.

Ovom naredbom dopuštene su posjete i izlaz osobama smještenim u ustanovama socijalne skrbi koje zbrinjavaju i smještaju starije osobe, uz uvjet da ustanova mora imati interni plan za posjete u ustanovi, kao i krizni plan u slučaju pojave zarazne bolesti COVID-19.

Također, dopušta se i prijem novih korisnika u ustanovama socijalne skrbi, uz uslov da je prethodno provedeno PCR testiranje na COVID-19, što se primjenjuje i kod premještanja korisnika iz zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne skrbi.

Sva okupljanja odvijaju se u prostoru koji omogućava obavezni fizički razmak od najmanje 2 metra između osoba i poštivanje higijensko - epidemioloških mjera koje su donijeli zavodi za javno zdravstvo u Federaciji BiH. Za provedbu epidemioloskih mjera i organizaciju skupa odgovorni su organizatori okupljanja.

Na skupovima koji se održavaju u zatvorenom prostoru, a na kojima se okuplja više od 300 osoba, osim ranije navedenog, svi sudionici moraju imati negativan antigenski test, ne stariji od 24 sata ili PCR test, ne stariji od 48 sati, ili potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od 4 mjeseca, ili potvrdu o završenom cijepljenju (ne stariju od 4 mjeseca nakon druge doze cjepiva, odnosno 12 mjeseci nakon treće doze cjepiva).

U svim oblicima prodavaonica, broj kupaca je ograničen tako da je definiran prostor od 10 m2 prodajnog objekta po potrošaču. Bez obzira na veličinu prostora prodajnog objekta, nije dopušten boravak vise od 400 potrošača.

Pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u zatvorenom i na otvorenom prostoru odvija se uz poštivanje razmaka od minimalno 2 metra izmedu stolova, a ugostiteljski objekti koji organiziraju muziku uživo, disko klubovi, kao i objekti slične namjene moraju provoditi VPT pravilo i obavezno poštivanje razmaka od minimalno 2 metra izmedu stolova.

Održavanje sportskih natjecanja na otvorenom uz prisustvo gledatelja odvija se uz pridržavanje općih higijensko-epidemioloških mjera, te u zatvorenom prostoru uz prisustvo gledatelja uz uslove primjene pravila VPT i razmaka medu gledateljima od 2 metra. Prilikom ulaska na stadion potrebno je staviti u upotrebu sve ulaze kako bi se smanjio rizik većeg okupljanja.

Trenažni procesi sportista svih profesionalnih sportskih klubova održavaju se uz pridržavanje općih higijensko-epidemioloških mjera donesenih od zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH. Sportski savezi i organizatori sportskih natjecanja i trenažnih procesa odgovorni su za provedbu higijensko-epidemioloških mjera.

Danas potvrđene mjere primjenjivat će se do 11. marta, osim u slučaju pogoršanja higijensko – epidemiološke situacije na području našeg kantona ili u slučaju donošenja drugačijih naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Ostale odluke
Na danas održanoj sjednici Vlada je usvojila Elaborat o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2021. godine.

Također, Vlada je danas donijela odluke o ovlaštenjima za potpisivanje naloga za plaćanje preko Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona, za raspolaganje sredstvima na depozitnom računu Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije BiH, te imenovala komisije za kadrovska pitanja i administrativna pitanja.

Kao i svakog mjeseca Vlada je danas utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za mjesec februar 2022. godine. Također, Vlada je danas utvrdila koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec februar 2022. godine. Iznosi su nepromijenjeni u odnosu na prethodni period jer je Vlada imenovana posljednjeg dana u februaru, a najavljeno povećanje egzistencijalne naknade za 25%, kao i smanjenje plaća izabranim zvaničnicima uslijedit će od marta tekuće godine.

Vlada potvrdila mjere Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK
Na danas održanoj sjednici Vlada je usvojila Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Radi se o naredbama koje je Krizni štab utvrdio 25. februara te ih je Vlada, obzirom na svoje nedavno imenovanje, potvrdila danas.

Vlada 01 03 03 2022Ovim naredbama naređeno je obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje razmaka od minimalno 2 metra u svim zdravstvenim ustanovama bez obzira na oblik vlasništva, ustanovama koje zbrinjavaju starije osobe, ustanovama koje zbrinjavaju i smještaju osobe sa poteškoćama u razvoju i osobe sa duševnim smetnjama, kazneno - popravnim ustanovama i drugim ustanovama socijalne skrbi, kao i sredstvima javnog prijevoza.

Ovom naredbom dopuštene su posjete i izlaz osobama smještenim u ustanovama socijalne skrbi koje zbrinjavaju i smještaju starije osobe, uz uvjet da ustanova mora imati interni plan za posjete u ustanovi, kao i krizni plan u slučaju pojave zarazne bolesti COVID-19.

Također, dopušta se i prijem novih korisnika u ustanovama socijalne skrbi, uz uslov da je prethodno provedeno PCR testiranje na COVID-19, što se primjenjuje i kod premještanja korisnika iz zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne skrbi.

Sva okupljanja odvijaju se u prostoru koji omogućava obavezni fizički razmak od najmanje 2 metra između osoba i poštivanje higijensko - epidemioloških mjera koje su donijeli zavodi za javno zdravstvo u Federaciji BiH. Za provedbu epidemioloskih mjera i organizaciju skupa odgovorni su organizatori okupljanja.

Na skupovima koji se održavaju u zatvorenom prostoru, a na kojima se okuplja više od 300 osoba, osim ranije navedenog, svi sudionici moraju imati negativan antigenski test, ne stariji od 24 sata ili PCR test, ne stariji od 48 sati, ili potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od 4 mjeseca, ili potvrdu o završenom cijepljenju (ne stariju od 4 mjeseca nakon druge doze cjepiva, odnosno 12 mjeseci nakon treće doze cjepiva).

U svim oblicima prodavaonica, broj kupaca je ograničen tako da je definiran prostor od 10 m2 prodajnog objekta po potrošaču. Bez obzira na veličinu prostora prodajnog objekta, nije dopušten boravak vise od 400 potrošača.

Pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u zatvorenom i na otvorenom prostoru odvija se uz poštivanje razmaka od minimalno 2 metra izmedu stolova, a ugostiteljski objekti koji organiziraju muziku uživo, disko klubovi, kao i objekti slične namjene moraju provoditi VPT pravilo i obavezno poštivanje razmaka od minimalno 2 metra izmedu stolova.

Održavanje sportskih natjecanja na otvorenom uz prisustvo gledatelja odvija se uz pridržavanje općih higijensko-epidemioloških mjera, te u zatvorenom prostoru uz prisustvo gledatelja uz uslove primjene pravila VPT i razmaka medu gledateljima od 2 metra. Prilikom ulaska na stadion potrebno je staviti u upotrebu sve ulaze kako bi se smanjio rizik većeg okupljanja.

Trenažni procesi sportista svih profesionalnih sportskih klubova održavaju se uz pridržavanje općih higijensko-epidemioloških mjera donesenih od zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH. Sportski savezi i organizatori sportskih natjecanja i trenažnih procesa odgovorni su za provedbu higijensko-epidemioloških mjera.

Danas potvrđene mjere primjenjivat će se do 11. marta, osim u slučaju pogoršanja higijensko – epidemiološke situacije na području našeg kantona ili u slučaju donošenja drugačijih naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Ostale odluke
Na danas održanoj sjednici Vlada je usvojila Elaborat o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2021. godine.

Također, Vlada je danas donijela odluke o ovlaštenjima za potpisivanje naloga za plaćanje preko Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona, za raspolaganje sredstvima na depozitnom računu Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije BiH, te imenovala komisije za kadrovska pitanja i administrativna pitanja.

Kao i svakog mjeseca Vlada je danas utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za mjesec februar 2022. godine. Također, Vlada je danas utvrdila koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec februar 2022. godine. Iznosi su nepromijenjeni u odnosu na prethodni period jer je Vlada imenovana posljednjeg dana u februaru, a najavljeno povećanje egzistencijalne naknade za 25%, kao i smanjenje plaća izabranim zvaničnicima uslijedit će od marta tekuće godine.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15