Održana 6. vanredna sjednica Vlade TK

Hitna pomoć stočarstvu u Tuzlanskom kantonu
Imajući u vidu poskupljenje đubriva, potrebu za sijanjem što većih površina zemljišta, te da poljoprivredni proizvođači mlijeka, uglavnom proizvode kukuruz za potrebe vlastite farme, odnosno ishrane vlastite stoke, Vlada je danas kako bi se ublažile posljedice poskupljenja izmijenila i dopunila Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini.

Za stvaranje uslova za optimalnu sjetvu stočnih žita izmjenama su planirana sredstva za muzna grla i to u iznosu od 200,00 KM po grlu.

Iniciranje izmjena propisa u cilju održivosti i povećanja poljoprivredne proizvodnje
S ciljem održivosti i povećanja poljoprivredne proizvodnje današnjim Zaključkom, Vlada je zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da hitno uputi Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prijedlog za Izmjenu Pravilnika o uslovima i načinu korištenja sredstva ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Ovim izmjenama omogućilo bi se da Vlada kantona može, na prijedlog Kantonalnog ministarstva i saglasnosti jedinica lokalne samouprave, donijeti odluku kojom se poljoprivredni proizvođači oslobađaju plaćanja zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području kantona za godinu u kojoj je poljoprivredna proizvodnja ugrožena prirodnim i drugim nesrećama, kao i tržišnim poremećajima. Ovim bi se smanjile parafiskalne naknade koje opterećuju poljoprivredne proizvođače, između kojih je i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Ostale odluke
Na danas održanoj sjednici Vlada je Zaključkom zadužila Ministarstvo finansija da pokrene proceduru izrade Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i Izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Cilj ove aktivnosti je usklađivanje prihoda i primitaka sa ostvarenim prihodima za period 01.01.-31.03.2022.godine, te procjenom do kraja 2022. godine, kao i usklađivanje rashoda i izdataka sa procijenjenim prihodima, kao i stvaranje pretpostavki za nastavak realizacije mjera prezentiranih u ekspozeu premijera prilikom imenovanja Vlade TK.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15