Održana 17. vanredna sjednica Vlade TK

Utvrđen program kapitalnih investicija
Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je utvrdila Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2022. godinu. Prema ovom dokumentu, za kapitalne investicije u kantonalnim institucijama i ustanovama, predviđeno je ukupno 7.990.857 KM.

Od ovog iznosa najznačajnije su investicije u oblasti obrazovanja, policije i pravosuđa, za što je predviđeno 7 miliona KM. Za 66 kapitalnih projekata u školskim objektima u Tuzlanskom kantonu Vlada je planirala ukupno 3.410.030 KM, za nabavku opreme za Upravu policije su planirana 3 miliona KM, dok je za 14 pravosudnih institucija predviđeno 572.007 KM. Za javne ustanove u oblasti kulture Vlada je planirala 280.000 KM, dok je preostali iznos sredstava planiran za nabavku opreme ili druge investicijske projekte u drugim kantonalnim institucijama.

Ostale odluke
Vlada je danas usvojila Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2023 – 2025. godina. Glavni cilj ovog dokumenta je da osigura povezanost između prioritetnih politika Vlade Tuzlanskog kantona i načina na koje ona vrši raspodjelu budžetskih sredstava, kao i da doprinese razvoju strateškog planiranja prioriteta i ciljeva Vlade Tuzlanskog kantona. On sadrži sadrži preliminarne projekcije budžeta za spomenuti period, te osigurava bolju povezanost između prioritetnih politika Vlade Kantona i načina na koje ona vrši raspodjelu budžetskih sredstava, kao i da doprinese razvoju kvalitetnijeg strateškog srednjoročnog planiranja budžeta. Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2023 - 2025. godina predstavlja osnovu za pripremu, planiranje i izradu budžeta i finansijskih planova u Tuzlanskom kantonu za fiskalnu 2023. godinu.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15