Održana 19. vanredna sjednica Vlade TK

Preporuke poslodavcima za posebne mjere zaštite radnika uslijed visokih temperatura
Vlada je danas prihvatila Preporuku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike poslodavcima za posebne mjere zaštite radnika uslijed visokih temperatura, čime se poslodavcima sugeriše da provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika.


To podrazumijeva da se razmotri mogućnost prekida obavljanja poslova na otvorenom u periodu od 12 do 16 sati, te njihovog nastavka poslije 16 sati. Ukoliko je proces rada kod poslodavca organizovan na takav način da je nemoguće primijeniti navedenu mjeru, Ministarstvo preporučuje poslodavcima da radnicima koji obavljaju poslove na otvorenom, početak radnog vremena pomjere na šest sati ujutro. Također, preporučuje se poslodavcima da za vrijeme trajanja navedenih vremenskih neprilika omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima sa dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima, kao i korištenje odsustava u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Preporučeno je i da poslodavci izvrše organizaciju radnog vremena, te utvrde njegov raspored na način da se početak radnog vremena prilagodi navedenim vremenskim prilikama. Pored toga, poslodavci bi trebali omogućiti adekvatnije odijevanje radnika u ustanovama, preduzećima, kao i organima vlasti, te drugim pravnim osobama, kao i adekvatno odijevanje na službenim događajima, prilagođeno visokim temperaturama.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak će Preporuku dostaviti Udruženjima poslodavaca na području Tuzlanskog kantona, Privrednoj komori i Savezu samostalnih sindikata BiH - Kantonalnom odboru TK-a.

Ostale odluke
Vlada je danas Crvenom krstu/križu Tuzlanskog kantona odobrila 5.000,00 KM na ime refundacije troškova organizacije i realizacije projekta „Obilježavanje 27. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici", te 40.000,00 KM na ime operativnih troškova i troškova rada Crvenog križa Tuzlanskog kantona, a u cilju zadovoljenja potreba socijalno ugroženih građana Tuzlanskog kantona u 2022. godini. Također, 2.500,00 KM je odobreno udruženju „Srce Husina" za sufinansiranje troškova organizacije manifestacije „Historijski susreti generacija - Husinska buna", a 3.000,00 KM Udruženju građana „Biti novinar" za sufinansiranje troškova organizacije manifestacije „Dodjela novinarske nagrade „Nino Ćatić"".

U skladu sa ranije donesenim Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2022. godinu, Vlada je danas donijela više odluka o odobravanju pojedinačnih iznosa za realizaciju odobrenih projekata.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Ugovora o uslovima smještaja korisnika usluga u Prihvatnom centru „Duje" Doboj Istok, koji će se zaključiti između Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Udruženja „Humanitarna organizacija Međunarodni forum solidarnosti – Emmaus".

Vlada je danas donijela Odluku o poništavanju, raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije dva člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, ispred Tuzlanskog kantona kao jednog od osnivača.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15