Održana 36. vanredna sjednica Vlade TK

820.000,00 KM privrednim društvima za podršku razvoju Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnosti na ukupno 54 odluke Ministarstva r
azvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona o odobravanju novčanih sredstava sa pozicije „Podrška razvoju kantona" za 2016. godinu. Ovim odlukama, po devet programa, privrednim društvima i obrtnicima je dodijeljeno ukupno 820.000,00 KM.

Opširnije...

Održana 35. vanredna sjednica Vlade TK

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila tekst Sporazuma o otpustu obaveza po osnovu premije osiguranja za kategorije osiguranika za koje su obveznici obračuna i uplate doprinosa nadležni organi Tuzlanskog kantona u iznosu 1.497.040,00 KM.

Opširnije...

Održana 61. redovna sjednica Vlade TK

U 2017. godini Međunarodni aerodrom Tuzla očekuju
investicijska ulaganja, povećanje broja letova i prevezenih putnika

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas suglasnost na Plan poslovanja JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za 2017. godinu.

Opširnije...

Održana 34. vanredna sjednica Vlade TK

823.712,36 KM za projekte iz oblasti vodoprivrede

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na odobravanje 150.000,00 KM za „Sufinansiranje anuiteta i kamata za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Ježincu", Općina Srebrenik.

Opširnije...

Održana 60. redovna sjednica Vlade TK

Nagrada za vrijedan rad

Vlada je donijela Zaključak kojim od JU Univerzitet u Tuzli traži da u okviru utvrđenih potreba za prijem akademskog osoblja – asistenata planira prijem u radni odnos studenata kojima je Odlukom o dodjeli priznanja studentima Univerziteta u Tuzli za postignuti uspjeh u studiju za školsku
2015/2016. godinu Odbora Fonda za nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika Univerziteta u Tuzli dodijeljena Zlatna plaketa Student generacije Univerziteta u Tuzli.

Opširnije...

Održana 33. vanredna sjednica Vlade TK

Ispunjene obaveze o uplati radnog staža

Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je niz odluka kojim je nastavila kontinuitet uplata za uvezivanje radnog staža zaposlenicima preduzeća koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla. Riječ je o radnicima Fabrike obuće „Aida", „Bosnia valves"/Livnica čelika i „Rudnici nemetala Kladanj".

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK20145
GfITC2014