Održana 8. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Smanjenjem broja individualnih ložišta do smanjenja zagađenja zraka


Zbog potrebe da se reguliše obaveza priključenja poslovnih i stambenih objekata na komunalnu infrastrukturu za opskrbu toplotnom energijom, a u cilju smanjena zagađenja zraka kroz smanjenje broja individualnih ložišta, Vlada je danas, nakon provedene javne rasprave, utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.

Opširnije...

Održana 7. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

500.000,00 KM za program zapošljavanja branitelja i članova njihovih porodica


Vlada je danas donijela Program o rasporedu sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica. Ovaj program zasnovan je na namjenski izdvojenim i planiranim sredstvima za osiguranje povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica, koja su prijavljena na evidenciji Službe.

Opširnije...

Održana 6. redovna sjednica Vlade TK

Rastući trend ostvarenih prihoda ZZO TK

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. Godinu i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Opširnije...

Održana 5. redovna sjednica Vlade TK

Uspješna koordinacija poslova zaštite i spašavanja u '17. godini

 

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici prihvatila je Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite u 2017. godini. Kada je u pitanju programski dio planirani strateški ciljevi među kojima je i koordinacija poslova deminiranja i umanjenje opasnosti od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona te stvaranje povoljnijeg ambijenta za daljni razvoj sistema zaštite i spašavanja najvećim dijelom su u potpunosti izvršeni.

Opširnije...

Održana 3. vanredna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke kojim prihvata tekst aneksa kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.

Opširnije...

Održana 4. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Prihvaćena informacija o odlasku građana


Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva kulture, sporta i mladih, o problemu odlaska građana sa prostora Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna