Održana 15. redovna sjednica Vlade TK

Realan i ostvariv kolektivni ugovor za uposlenike u zdravstvu

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona. U dokument je uvršteno sve što je načelno dogovoreno i sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika u zdravstvu i Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, sa željom da se podigne standard svih uposlenih u zdravstvu.

Opširnije...

Održana 14. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Nastavljena finansijska disciplina


Vlada je danas prihvatila Periodični izvještaji Budžeta Tuzlanskog kantona i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca ove godine.
U ovom periodu, značajno je za istaći da su prihodi, primici i finansiranje iznosili 77.508.806 KM, što je u odnosu na prihode, primitke i finansiranje ostvarene u istom periodu prošle godine, više za oko 12%.

Opširnije...

Održana 5. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Utvrđen prijedlog mjera za rješavanje problematike odlaska građana i mladih


Prema zaduženju Skupštine Tuzlanskog kantona Vlada je danas utvrdila prijedlog Zaključka sa mjerama koje će doprinijeti rješavanju problematike odlaska građana i mladih sa područja Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Održana 13. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Izmjenama zakona do povoljnijeg poslovnog ambijenta


Kako bi obezbijedili stimulativan poslovni ambijent za razvoj privatnog sektora Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog izmjena Zakona o sudskim taksama i Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i Tarifi kantonalnih administrativnih taksi.

Opširnije...

Održana 12. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

185.000,00 KM za jednokratne naknade dobitnicima ratnih priznanja

Na današnjoj redovnoj sjednici Vlada je donijela odluku o odobravanju 185.000,00 KM na ime jednokratnih novčanih primanja dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u 2018. godini.

Opširnije...

Održana 11. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Potvrđen tekući finansijski suficit


Vlada je danas prihvatila Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2017. godine i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2017. godine.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna