Vlada TK od općina traži Programe zbrinjavanja i sanacije

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici donijela je Zaključak kojim traži od općina na području Tuzlanskog kantona, koje su iskazale štete na stambenim objektima uzrokovane poplavama i klizištima u maju 2014. godine, da u što kraćem roku, a najkasnije do 15. avgusta 2014. godine, izrade Programe zbrinjavanja lica čije su kuće uništene i Programe sanacije oštećenih stambenih objekata.

Opširnije...

Održana 17.redovna sjednica Vlade TK

 Kontrola nad korištenjem prirodnih dobara

Vlada TK je prihvatila Informaciju o nadzoru i provjeri rada koncesionara te praćenju izvršenja koncesionih ugovora. Cilj Informacije je da Vladu TK detaljnije upozna sa radom koncesionara i izvršavanjem obaveza obiju strana potpisnica ugovora o koncesiji, te unaprijedi stanje u oblasti korištenja prirodnih dobara i dobara u općoj upotrebi na području Kantona.

Opširnije...

Održana 16. redovna sjednica Vlade TK

UREĐIVANJE OBAVEZA IZMEĐU ZZO I RUDNIKA TK

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u TK. Odredbama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine utvrđena je nadležnost Kantona za donošenje propisa kojim će se regulisati način i postupak uplate duga za dospjele a neuplaćene doprinose za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti.

Opširnije...

Održana 11. vanredna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona je na vanrednoj sjednici utvrdila prijedlog Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Razlog donošenja Zakona je usklađivanje odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, odgovarajućim odredbama Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju te potreba popune pravnih praznina i preciziranja pojedinih odredbi Zakona.

Opširnije...

Održana 15. redovna sjednica Vlade TK

UTVRĐEN PRIJEDLOG REBALNSA BUDŽETA TK

 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu.

Rebalansu Budžeta pristupilo se u cilju usklađivanja prihoda i primitaka sa ostvarenim prihodima za period januar - maj ove godine godine, procjenom do kraja fiskalne 2014., te usklađivanju rashoda i izdataka sa procijenjenim prihodima i primicima za 2014. godinu.

Opširnije...

Održana 14. redovna sjednica Vlade TK

 

Inicirana izmjena propisa iz oblasti građenja

 

Vlada Tuzlanskog kantona na 14. redovnoj sjednici donijela je Zaključak kojim prihvata Prijedlog mjera Radne grupe za analizu propisa iz oblasti građenja i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna