Održana 9.redovna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Zakon o izmjeni Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Razlog za izmjene je činjenica da je Zakonom o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona regulisano da Uprava policije ima status budžetskog korisnika unutar budžetskog razdjela MUP-a TK

Opširnije...

Održana 8.redovna sjednica Vlade TK

Zbog poplava i klizišta evakuirano je 5.000 građana

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o poplavama i klizištima na području Tuzlansklog kantona u period od 14.05. do 27.05.2014. godine. Od strane općinskih komisija za procjenu šteta urađena je preliminarna procjena štete od poplava i klizišta. Prema toj procjeni uništeno je 441 stambeni objekat, oštećeno je 4.662 objekta, uginulo je 143 grla stoke i poplavljeno oko 13.430 ha poljoprivrednog zemljišta.

Opširnije...

Održana 6.vanredna sjednica Vlade TK

Mjere protiv zaraznih bolesti životinja

 

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici dala je saglasnost na Program mjera za zdravstvenu zaštitu životinja na području Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Programom su određene mjere za sprječavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitarnih oboljenja kod životinja na području TK i način finansiranja u 2014. godini.

Opširnije...

Održana vanredna sjednica Vlade TK

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je razmatrala ostavke članova Nadzornog odbora JP Radio televizija Tuzlanskog kantona i Skupštini društva dala prethodnu saglasnost za njihovo razrješenje. Vlada je također dala i prethodnu saglasnost za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora ovog društva na period najduže 90 dana. Predsjednik Odbora će biti Eldin Alibegović a novi članovi Fertik Libanović i Mirsad Zulić.

Opširnije...

Održana 7.redovna sjednica Vlade TK

Dezinfekcija škola prioritet

Vlada TK prihvatila je Informaciju resornog ministarstva o nastavku školskog procesa. Prema prezentovanoj informaciji nastavni proces u svim obrazovnim institucijama sa područja TK i dalje je u prekidu a trenutno je kao prioritet postavljena dezinfekcija škola. Zavod za javno zdravstvo TK će u narednom periodu utvrditi higijensko-epidemiološku ispravnost vode u školama, a na osnovu procjena informacija dobijenih na terenu bit će odlučeno o daljem nastavku nastave.

Opširnije...

Održana vanredna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o načinu uplate sredstva za pomoć nastradalom stanovništvu Tuzlanskog kantona zbog elementarih nepogoda. Ovom odlukom definiran je način uplate sredstva prikupljenih od donacija fizičkih i pravnih lica kao pomoć nastradalom stanovništvu zbog elementarnih nepogoda izazvanim poplavama i klizištima na području Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna