ODRŽANA 10. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

 POTREBNE SISTEMATIČNE I DUGOTRAJNE MJERE DA SE 
POBOLJŠA AMBIJENT I PRIVREDI POMOGNE BRŽI RAZVOJ

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Analizu stanja privrede sa programom aktivnosti i mjera za stvaranje boljeg ambijenta za održivost i razvoj privrede u Tuzlanskom kantonu. Analiza za petogodišnji period (2008 – 2012.), se temelji na nekoliko ključnih pokazatelja, poredeći ih sa istim pokazateljima za ostale kantone u Federaciji BiH ili, izuzetno, sa prosjekom tih pokazatelja u Federaciji, kao što su broj registrovanih poslovnih subjekata, broj zaposlenih i ekonomski pokazatelji po kantonima, a ne po poslovnim subjektima jer se Analiza ne može temeljiti na poslovnim subjektima – „slučajevima", ni pozitivnim ni negativnim, jer su pojedinačni, nisu tipični.

Opširnije...

ODRŽANA 9. REDOVNA SJEDNICA VALDE TUZLANSKOG KANTONA

PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona. Obzirom da je u proteklom periodu došlo do donošenja novih kao i izmjena i dopuna važećih propisa u određenim oblastima ukazala se potreba aktueliziranja i preciznijeg definisanja nadležnosti pojedinih ministarstava izmijena i prilagodbi, odnosno usklađivanja sa novom terminologijom. Naime, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK i Ministarstvo unutrašnjih poslova TK su istakli potrebu za usklađivanjem njihovih nadležnosti radi usaglašavanja sa važećim propisima iz njihove nadležnosti.

Opširnije...

ODRŽANA 8. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj je vanrednoj sjednici razmatrala konačan Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta TK za 2012. te zadužila ministarstva i druge organe uprave da dostave prijedlog mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u finansijskim izvještajima Budžeta TK za 2012. nakon čega će Ured za internu reviziju sačiniti prijedlog programa za otklanjanje uočenih nedostataka.
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Informaciju o prijedlogu „Poboljšanje kvaliteta vode akumulacije Modrac primjenom mjera ekoremedijacije". Cilj trogodišnjeg projekta, čiji je početak planiran ove godine, je rješavanje problema zagađenja akumulacije od difuznih zagađivača primjenom efikasnih mjera ekoremedijacije i direktna implementacija ovih mjera na terenu kroz pilot projekat.

Opširnije...

ODRŽANA 8. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju. Razlog donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju je potreba da se otklone nedostaci uočeni tokom dosadašnje primjene navedenog Zakona kao i da se urede određena pitanja, za kojim se u praktičnoj primjeni Zakona ukazala potreba. Neke od izmjena tiču se mreže antenskih stubova bežičnog prenosa signala, uređenja groblja, koje pravne osobe se mogu baviti građenjem, smanjenja roka i pojednostavljenja administrativnih barijera budućim investitorima za realizaciju projekata te izmjena sastava komisije za tehnički pregled. Prijedlog zakona upućen je u redovnu skupštinsku proceduru.

Opširnije...

ODRŽANA 7. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA - SMANJEN BODOVNI MINIMUM ZA UPIS U MEDICINSKU ŠKOLU

Na današnjoj 7. vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona proširila je je kvotu za upis učenika iz reda boračke populacije u JU Srednja medicinska škola u Tuzli. Odlukom je promijenjen bodovni minimum koji je bio 60 bodova, pa sada mogu biti upisani i učenici koji su ostvarili minimalno 54 boda, a prema spisku koji je sačinuila koordinacija boračkih saveza i organizacija sa područja TK. Izmjenom je predviđeno da pravo na upis u Srednju medicinsku školu u Tuzli imaju i djeca koja se nalaze na spisku a koja su u prvom upisnom roku aplicirala u Srednjom medicinskoj školi u Živinicama i Gračanici.

Opširnije...

ODRŽANA 6. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA - ODOBREN UPIS TRI ODJELJENJA U MEDICINSKU ŠKOLU TUZLA

Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o proširenju upisne kvote za upis učenika iz reda boračke populacije u prvi razred JU Srednja medicinska škola Tuzla u školskoj 2013./2014. godini. U okviru tri dodatna odjeljenja bit će upisani učenici koji su ostvarili minimalno 60 bodova a prema spisku koji je sačinila koordinacija boračkih saveza i organizacija Tuzlanskog kantona. Vlada će iz kategorije kapitalnih izdvajanja obezbjediti sredstva u visini od 20.000.00 KM za nabavku namještaja i nastavnih sredstava za realizaciju nastave.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK20145

GfITC2014