Održana 11. vanredna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona je na vanrednoj sjednici utvrdila prijedlog Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Razlog donošenja Zakona je usklađivanje odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, odgovarajućim odredbama Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju te potreba popune pravnih praznina i preciziranja pojedinih odredbi Zakona.

Opširnije...

Održana 15. redovna sjednica Vlade TK

UTVRĐEN PRIJEDLOG REBALNSA BUDŽETA TK

 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu.

Rebalansu Budžeta pristupilo se u cilju usklađivanja prihoda i primitaka sa ostvarenim prihodima za period januar - maj ove godine godine, procjenom do kraja fiskalne 2014., te usklađivanju rashoda i izdataka sa procijenjenim prihodima i primicima za 2014. godinu.

Opširnije...

Održana 14. redovna sjednica Vlade TK

 

Inicirana izmjena propisa iz oblasti građenja

 

Vlada Tuzlanskog kantona na 14. redovnoj sjednici donijela je Zaključak kojim prihvata Prijedlog mjera Radne grupe za analizu propisa iz oblasti građenja i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.

Opširnije...

Održana 10. vanredna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici donijela je Odluku kojom određuje industrijske grane u kojima će prioritetno djelovati.

Opširnije...

Održana 9. vanredna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona na devetoj vanrednoj sjednici utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju.

Opširnije...

Održana 12.redovna sjednica Vlade TK

 Jedinstveni Pravilnik za sve institucije TK

Vlada TK je donijela Pravilnik o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih obitelji u institucijama Tuzlanskog kantona. Razlog za donošenje bilo je nezadovoljstvo boračkih organizacija Tuzlanskog kantona primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica kojim je na nov način regulisano pravo na zapošljavanje.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna