ODRŽANA 12. REDOVNA SJEDNICA VLADE TK

SIGURNOST NA PODRUČJU TK ZADOVOLJAVAJUĆA

 

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj je sjednici prihvatila Informaciju o stanju sigurnosti na području TK za period januar – juni 2013. godine. Prema informaciji na području Kantona evidentirano je manje krivičnih djela za 1,17% u odnosu na isti period prošle godine. Intenzivirane su preventivne i represivne mjere i aktivnosti na suzbijanju, sprječavanju i otkrivanju svih oblika kriminaliteta, a posebno u oblasti imovinskih delikata, borbe protiv narkomanije, maloljetničke delikvencije, privrednog i drugih oblika organizovanog kriminala.

Opširnije...

ODRŽANA 10.VANDREDNA SJEDNICA VLADE TK

VLADA TK IZNIJELA MIŠLJENJE O DVA ZAKONSKA PROJEKTA

 

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici prihvatila je izjašnjenje Ministarstva prostornog uređenja na dostavljene amandmane na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju, kao i amandmane na ovaj prijedlog Zakona. Između ostalog radi se o izmjenama kojim resorno ministarstvo želi uvesti red u oblast građenja. Resorni ministar će u ime Vlade Kantona ove dokumente prezentovati na sjednici Skupštine TK.

Opširnije...

ODRŽANA 11. SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐENA STRUKTURA PRIHODA OD EKOLOŠKIH NAKNADA


Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2013. godinu. Programom je utvrđena struktura prihoda od ekoloških naknada koji pripadaju Ministarstvu, rashodi, način raspodjele namjenskih sredstava, obaveze korisnika sredstava i nadzor nad trošenjem ovih sredstava. Pored prihoda koji Ministarstvu pripadaju od registracije vozila, tu su i prihodi dosuđeni Presudom Općinskog suda u Tuzli.

Opširnije...

ODRŽANA 9. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

FINANSIJE TUZLANSKOG KANTONA U FOKUSU 9. VANREDNE SJEDNICE VLADE

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj, vanrednoj sjednici prihvatila je Informaciju o nedostajućim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona. Riječ je o procjeni prihoda i primitaka za 2013. godinu iz budžetskih sredstava na bazi procjene izvršenja i projekcije ostvarenja za period januar-septembar 2013. Prema informaciji, u procjeni nisu sadržani planirani primici od kreditnog zaduživanja za 2013. godinu.

Opširnije...

ODRŽANA 10. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

 POTREBNE SISTEMATIČNE I DUGOTRAJNE MJERE DA SE 
POBOLJŠA AMBIJENT I PRIVREDI POMOGNE BRŽI RAZVOJ

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Analizu stanja privrede sa programom aktivnosti i mjera za stvaranje boljeg ambijenta za održivost i razvoj privrede u Tuzlanskom kantonu. Analiza za petogodišnji period (2008 – 2012.), se temelji na nekoliko ključnih pokazatelja, poredeći ih sa istim pokazateljima za ostale kantone u Federaciji BiH ili, izuzetno, sa prosjekom tih pokazatelja u Federaciji, kao što su broj registrovanih poslovnih subjekata, broj zaposlenih i ekonomski pokazatelji po kantonima, a ne po poslovnim subjektima jer se Analiza ne može temeljiti na poslovnim subjektima – „slučajevima", ni pozitivnim ni negativnim, jer su pojedinačni, nisu tipični.

Opširnije...

ODRŽANA 9. REDOVNA SJEDNICA VALDE TUZLANSKOG KANTONA

PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona. Obzirom da je u proteklom periodu došlo do donošenja novih kao i izmjena i dopuna važećih propisa u određenim oblastima ukazala se potreba aktueliziranja i preciznijeg definisanja nadležnosti pojedinih ministarstava izmijena i prilagodbi, odnosno usklađivanja sa novom terminologijom. Naime, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK i Ministarstvo unutrašnjih poslova TK su istakli potrebu za usklađivanjem njihovih nadležnosti radi usaglašavanja sa važećim propisima iz njihove nadležnosti.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna