ODRŽANA 2. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu Tuzlanskog kantona. Razlog za donošenje izmjena i dopuna je potreba da se otklone nedostaci uočeni tokom primjene važećeg zakona. Izmjene se odnose na rad stručne komisije u kojoj će moći učestvovati i predstavnici organa koji je izdao urbanističku saglasnost i okolinsku dozvolu kao i predstavnik rudarske inspekcije. Zbog činjenica da se radi o zakonu manjeg obima i složenosti Skupština TK će zakon donijeti po skraćenom postupku.

Opširnije...

ODRŽANA PRVA VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas Komisiju za kadrovska pitanja. Za predsjednika Komisije postavljen je Adem Šehidić, dok su preostala 4 člana Božo Antunović, Nermina Hadžigrahić, Željko Knežiček i Senad Muhamedbegović.
Vlada TK donijela je Odluku o prenosu sredstava Službi za zapošljavanje TK radi uplate dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenika četiri privredna društva.

Opširnije...

ODRŽANA 69. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

PRIHVAĆEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
TUZLANSKOG KANTONA ZA 2012.GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. 2012.-31.12.2012. godine. Prema Izvještaju prihodi i primici iznose 298.296.356,46 KM a rashodi i izdaci 309.645.286,54 KM. U istom periodu evidentiran je deficit od 11.348.930,08 KM. Primjetan je pad ostvarenih  javnih prihoda u 2012. godini koji pripadaju budžetu Tuzlanskog u odnosu na isti period 2011. godine za 4,18%. Sagledavajući ostvarenje pad prihoda je bio prisutan u tokom cijele godine, osim u mjesecima avgustu, oktobru i novembru.

Opširnije...

ISPRAVKA INFORMACIJE SA 32. VANREDNE SJEDNICE VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Osnovica za obračun plata budžetskih korisnika za mjesec mart ove godine utvrđena je u iznosu od 380,25 KM, a naknada za ishranu iznosi 8 KM po izrađenom danu, odlučila je na danas održanoj 32. vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona.
Vlada je, prvobitno izglasala i Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Odluci o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01.01.2013. do 31.03.2013. godine i dala saglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period januar – mart 2013. godine

Opširnije...

ODRŽANA 32. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

PLATE ZA MJESEC MART ĆE BUDŽETSKIM KORISNICIMA BITI ISPLAĆENE DO PRVOG MAJA
Osnovica za obračun plata budžetskih korisnika za mjesec mart ove godine utvrđena je u iznosu od 380,25 KM, a naknada za ishranu iznosi 8 KM po izrađenom danu, odlučila je na danas održanoj 32. vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona. Vlada je također donijela i Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Odluci o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01.01.2013. do 31.03.2013. godine i dala saglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period januar – mart 2013. godine, što su preduslovi za obračun i isplatu plata za mjesec mart i naknade za ishranu budžetskih korisnika.

ODRŽANA 68. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013. GODINU
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Zbog interesa svih građana našeg kantona, te deblokade kantonalnih institucija, Vlada Kantona je uvažila zahtjeve nove skupštinske većine i ugradila ih u novi Prijedlog Budžeta za 2013. godinu. Budžet je umanjen za iznos sredstava planiran za razvojne projekte, izuzev obaveze servisiranja određenih već preuzetih obaveza u vezi sa vodosnabdijevanjem Općine Čelić. Prema novom Prijedlogu prihodi i primici, te rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 323.648.568,98 KM.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna