Održana 10. vanredna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici donijela je Odluku kojom određuje industrijske grane u kojima će prioritetno djelovati.

Opširnije...

Održana 9. vanredna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona na devetoj vanrednoj sjednici utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju.

Opširnije...

Održana 12.redovna sjednica Vlade TK

 Jedinstveni Pravilnik za sve institucije TK

Vlada TK je donijela Pravilnik o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih obitelji u institucijama Tuzlanskog kantona. Razlog za donošenje bilo je nezadovoljstvo boračkih organizacija Tuzlanskog kantona primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica kojim je na nov način regulisano pravo na zapošljavanje.

Opširnije...

Održana 8.varedna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici dala je saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univrziteta u Tuzli o broju studanata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete odnosno Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrdila visinu školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2014/2015. godini. Na fakultete odnosno Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2014/15. godini prvu godinu studija prvi put će upisati 2545 studenata.

Opširnije...

Održana 11.redovna sjednica Vlade TK

Promjena namjene korištenja kreditnih sredstava

 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona koja će biti proslijeđena Skupštini TK na donošenje. Saglasnost za zaduženje Tuzlanskog kantona data je od strane Federalnog Ministarstva finansija pod uslovom da se iz sredstava ovog kredita izvrši plaćanje dospjelih neizmirenih obaveza iz osnova vanjskog duga Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Održana 10.redovna sjednica Vlade TK

Prvi koraci ka revitalizaciji „Dite" i „Konjuha"

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst Zahtjeva kojim se od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine traži izjašnjenje o prvoj ponuđenoj varijanti revitalizacije proizvodnje u privrednom društvu „Konjuh",

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna