ODRŽANA 56. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

 USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju. U prvih šest mjeseci tekuće godine Agencija je ostvarila prihode u iznosu od 62.892 KM. Prihoda od prodaje državnog kapitala, gdje je Agencija prodavac, u ovom periodu periodu nije bilo, tako da pomenuti iznos predstavlja prihode iz vlastite djelatnosti.

U poslovnim knjigama se, vanbilansno, vode potraživanja obračunatih obaveza po osnovu kašnjenja u ispunjavanju ugovorne obaveze novog upošljavanja, tako da se po tom osnovu vode potraživanja u ukupnom iznosu od 757.758 KM, a odnose se na Transport d.o.o. Gračanica u iznosu od 163.067 KM, Tuzlatransport d.o.o. Tuzla u iznosu 103.921 KM, Voćni rasadnik doo Srebrenik u iznosu od 26.533 KM, GSP dd Tuzla u iznosu od 288.457 KM, Hidrotehnika dd Kladanj u iznosu od 57.488 KM, Tuzla kvarc u iznosu od 85.679 KM i Održavanje doo Tuzla u iznosu od 32.613 KM.

Opširnije...

ODRŽANA 55. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU SANKCIJA
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Prijedlog Zakona izmjenama i dopunama zakona o izvršenju sankcija Tuzlanskog kantona. Obzirom da su posljednje izmjene teksta ovog zakona izvršene prije više od dvije godine, a zbog određenih pitanja u vezi sa izvršenjem izrečene mjere sigurnosti osuđenom licu za krivično djelo, odnosno zaštitne mjere kažnjenom licu za prekršaj, ukazala se potreba za izmjenama.

Opširnije...

ODRŽANA 54. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

PRIVATIZIRATI „RUDNICI NEMETALA KLADANJ“ DOO KLADANJ

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o privatizaciji preduzeća  „Rudnici nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj sa 100% državnim kapitalom. Rudnici će se privatizirat dokapitalizacijom, metodom javnog prikupljanja ponuda – tender u velikoj privatizaciji. Minimalna prodajna cijena državnog kapitala ne može biti manja od jedan milion KM s tim da Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla od ostvarene kupoprodajne cijene prenese sredstava u iznosu od 567.200,00 KM na račun preduzeća „Rudnici nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj. Također, Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzlanskog kantona će uslovima tendera obezbijediti da poslovni plan mora na jasan način predložiti rokove izmirenja dugoročnih i kratkoročnih obaveza preduzeća (obaveze prema zaposlenicima, obaveza preuzimanja svih zaposlenih radnika, obaveze za poreze i doprinose i dr.), a uslovima tendera treba definisati obaveze rekonstrukcije i modernizacije „Rudnika nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj pri čemu se misli na investiciona ulaganja i zapošljavanje novih radnika.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna