Održana 25. redovna sjednica Vlade TK

Prezentovani rezultati poslovanja u oblasti industrije, energetike i rudarstva za 2017.

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.

Opširnije...

Održana 12. vanredna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici donijela je Odluku o prihvatanju teksta Mišljenja na odobrena kreditna sredstva iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Opširnije...

Održana 24. redovna sjednica Vlade TK

Dodatna sredstva za eutanaziju životinja

 

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o Izmjeni Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na Tuzlanskom kantonu za 2018. godinu. Prilikom realizacije Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na Tuzlanskom kantonu za 2018. godinu utvrđeno je da je za pojedine namjene neophodno izdvojiti više sredstava od planiranih.

Opširnije...

Održana 11. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2018. godinu i Finansijskog plana JU Direkcije regionalnih cesta TK za period 01.01.2018. -31.12.2018. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2019. i 2020. godinu.

Opširnije...

Održana 23. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Srednjeročni planovi projekata javno – privatnog partnerstva


Vlada je danas usvojila srednjeročne planove potencijalnih projekata javno – privatnog partnerstva koje su dostavili Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo zdravstva.

Opširnije...

Održana 10. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada je dopunila Program o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava".

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna