Održana 21. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Usaglašavanje zakonske regulative


Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Donošenju izmjena i dopuna ovog Zakona pristupilo se radi usaglašavanja teksta sa propisima drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i radi harmonizacije propisa u oblasti radno-pravnog statusa, ovlaštenja i odgovornosti policijskih službenika u policijskim organima u Bosni i Hercegovini.

Opširnije...

Održana 8. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je, kao materijale za sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona, utvrdila amandmane na prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Također, Vlada je prihvatila i izjašnjenja na amandmane na zakone koji su u skupštinskoj proceduri.

Opširnije...

Održana 19. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije na području Tuzlanskog kantona. Crpeći reprezentativnost dodijeljenu na federalnom nivou, Ugovor će sa Vladom Tuzlanskog kantona potpisati predstavnik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine.

Opširnije...

Održana 7. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je, kao materijale za sutrašnju hitnu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona, prihvatila Informaciju o postupku i hronologiji utvrđivanja reprezentativnosti Nezavisnog strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK, te Informaciju Ministarstva zdravstva o aktivnostima koje su provođene u proteklom periodu i statusu uposlenika u oblasti zdravstva.

Opširnije...

Održana 18. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

 

Izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona i uputila dokument u skupštinsku proceduru. Zakonom o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona regulisano je da Uprava policije ima status budžetskog korisnika unutar budžetskog razdjela Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i da samostalno koristi sredstva za plaće, dodatke na plaće, naknade i doprinose, opremu, vozila i sitni inventar, školovanje i specijalizaciju, gorivo, uniforme i materijale za održavanje javnog reda i sigurnosti, kao i druge pripadajuće troškove, vezane za policijske poslove.

Opširnije...

Održana 6. vanredna sjednica Vlade TK

Maksimalna kvota upisa po odjeljenju u medicinske škole na TK

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim je na osnovu pokazatelja iz Informacije Ministarstva obrazovanja i nauke o broju učenika za upis u prvi razred

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna