Održana 49. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je prihvatila tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, naknade za topli obrok i regres za korisnike budžetskih sredstava u Tuzlanskom kantonu, u skladu sa dogovorom koji je nedavno postignut sa predstavnicima sindikata uposlenika u oblastima obrazovanja, pravosuđa, policije i uprave u Tuzlanskom kantonu.

Opširnije...

Održana 104. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Novi Zakon o javno – privatnom partnerstvu


Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona prepoznala je potrebu za izmjenom postojećeg odnosno donošenjem novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu kako bi se stvorili povoljniji uslovi i procedura za ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora te omogućila realizacija značajnijih razvojnih infrastrukturnih projekata na području Kantona.

Opširnije...

Održana 103. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Održana 103. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona
Nacrt Programa rada Vlade TK


Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas nacrt Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Opširnije...

Održana 102. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Podrška povratku izbjeglih i raseljenih osoba

 

Vlada je danas usvojila Informaciju o efektima ulaganja za povratak iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona u 2016. godini. U okviru podrške povratku u 2016. godini, Vlada je putem resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak realizirala tri programa podrške i to: Pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima,

Opširnije...

Održana 100. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Slabiji prosječan uspjeh na eksternoj maturi u općim gimnazijama


Vlada je danas usvojila Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi u općim gimnazijama na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2016/2017. godini. Komparativna analiza pokazuje kretanje rezultata mature u odnosu na svih proteklih dvanaest godina. Evidentan je pad prosječne ocjene sa mature i ona je nešto manja u odnosu na prošlu godinu i nešto veća u odnosu na pretprošlu.

Opširnije...

Održana 99. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Prosječan uspjeh na eksternoj maturi poboljšan za 2,89 %


Vlada je danas usvojila Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi u osnovnim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2016/2017. godini. Testiranju je pristupilo 4204 učenika iz 85 osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Osim učenika osnovnih škola sa područja ovog Kantona, maturu je polagalo i 54 učenika iz osnovnih škola izvan Tuzlanskog kantona, te 2 učenika koji pohađaju nastavu prema skraćenom programu (prilagođeni program za učenike koji su prerasli svoju generaciju a koji su prema Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju školski obveznici).

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna