Održana 53. redovna sjednica Vlade TK

Utvrđen prijedlog izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima TK


Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Dosadašnjom primjenom Zakona o unutrašnjim poslovima TK uočeni su određeni nedostaci pojedinih zakonskih rješenja i njihova neusklađenost sa drugim zakonima, što otežava i stvara probleme u njegovoj provedbi.

Opširnije...

Održana 52. redovna sjednica Vlade TK

Smanjenje plaća potvrdio Ured za Reviziju institucija FBiH

 

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici zaključila da prihvata Zaključak Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH o ispravci greške konstatovane u Izvještaju o finansijskoj reviziji Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu.

Opširnije...

Održana 28. vanredna sjednica Vlade TK

Na vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona zadužila je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da poduzme sve aktivnosti u cilju sazivanja i održavanja Skupštine privrednog društva „Koksno hemijski kombinat" d.d. Lukavac u cilju donošenja neophodnih odluka i akata u skladu sa zakonskim odredbama i nastavka poslovanja društva, te imajući u vidu da KHK nema kadrovskih niti finasijskih mogućnosti za sazivanje Skupštine Društva.

 

Održana 27. vanredna sjednica Vlade TK

Održana 27. vanredna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj vanrednoj sjednici donijela Odluku kojom daje prethodnu saglasnost na prijedlog Pravilnika Univerziteta u Tuzli o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Opširnije...

Održana 26. vanredna sjednica Vlade TK

Na vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Pravilnik Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o izmjeni i dopuni Pravilnika o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja.

Opširnije...

Održana 51. redovna sjednica Vlade TK

Utvrđene izmjene Zakona o porezu na promet nepokretnosti

 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava. Riječ je o poreskom oslobađanju od plaćanja poreza na promet nepokretnosti i prava koja se daju za vjerske zadužbine i zaklade, te na promet nepokretnosti i prava kada su vjerske zajednice prodavci, kupci ili učesnici u zamjeni nepokretnosti ili prava veće vrijednosti, pod uslovom da nepokretnost ili pravo koriste za svoje potrebe.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK20145
GfITC2014