Održana 40. vanredna sjednica Vlade TK

Utvrđen amandman na Budžet TK za 2017.godinu

 

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je amandman na Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.

Opširnije...

Održana 66. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Trajno oduzetom robom raspolagat će Kantonalna direkcija robnih rezervi

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Uredbu o načinu postupanja sa trajno oduzetim predmetima i robom u inspekcijskom postupku.

Opširnije...

Održana 65. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Utvrđen prijedlog Budžeta TK za 2017.godinu

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona i prijedlog Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu i uputila ga Skupštini Tuzlanskog kanona na dalje postupanje.

Opširnije...

Održana 39. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Uskoro rješavanje pitanja finansiranja ustanova kulture u Tuzlanskom kantonu

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Informaciju o aktivnostima poduzetim u cilju definisanja odnosa između Grada Tuzla i Tuzlanskog kantona u vezi sa statusom ustanova kulture.

Opširnije...

Održana 64. redovna sjednica Vlade TK

Vlada prihvatila tekstove granskih kolektivnih ugovora

 

Nakon što su pregovarački timovi Vlade Tuzlanskog kantona i predstavnici granskih sindikata parafirali granske kolektivne ugovore za oblasti odgoja i obrazovanja, te državne službe u organima uprave i sudske vlasti Tuzlanskog kantona i time uspješno okončali proces kolektivnog pregovaranja za ove oblasti, Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici prihvatila tekstove ovih granskih kolektivnih ugovora.

 

Opširnije...

Održana 63. sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Usvojena Informacija o utrošku sredstava sa budžetske pozicije „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima" sa postignutim efektima za 2016. godinu

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna