Održana 40. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Usklađivanje Zakona o unutrašnjim poslovima TK sa drugim propisima

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Dosadašnjom primjenom Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona uočeni su nedostaci pojedinih zakonskih rješenja i neusklađenost sa drugim zakonima koji otežavaju i stvaraju probleme u njegovoj provedbi. Riječ je o odstupanjima od drugih zakonskih propisa u kojima su regulisana određena pitanja, a koja se detaljnije uređuju Zakonom o unutrašnjim poslovima TK-a kao što su izbor i imenovanje članova Nezavisnog odbora i nadležnosti Odbora za žalbe građana. Prijedlog Zakona bit će upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

 

Opširnije...

Reagovanje

U prilogu emitovanom u programu Radio-televizije FBiH, u emisiji „Dnevnik 2“ 27. juna 2015. godine povodom protesta nezaposlenih majki sa područja Tuzlanskog kantona, autor priloga Dragana Slepčević tendenciozno bira dijelove izjava sagovornika koji Vladu Tuzlanskog kantona optužuju da „nije senzibilna po pitanju djece“. 

Opširnije...

Održana 22. vanredna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici donijela je Zaključak da je saglasna sa prijedlogom Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, da bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji, dostavljen od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine 16. juna 2016. godine.

Održana 21. vanredna sjednica Vlade TK

Povećan broj studenata

 

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici donijela je Odluku kojom daje prethodnu saglasnost na Prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli

Opširnije...

Održana 39. redovna sjednica Vlade TK

Kontrola gazdovanja šumama TK

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj redovnoj sjednici razmatrala izvještaje o poslovanju JP "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj sa izvještajima neovisnog revizora o pregledu finansijskih izvještaja za 2014. i 2015. godinu.

Opširnije...

Održana 20. vanredna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o izmjenama i dopunama Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2016/2017. godinu.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK20145
GfITC2014