Održana 54. redovna sjednica Vlade TK

Upućena inicijativa za prolongiranje oporezivanja toplog obroka

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas i Vladi Federacije BiH uputila inicijativu za prolongiranje primjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Ovim se Vlada Tuzlanskog kantona pridružila brojnim udruženjima poslodavaca i sindikatima koji su prethodnih dana tražili prolongiranje primjene ovog federalnog pravilnika.

Opširnije...

Održana 53. redovna sjednica Vlade TK

Utvrđen prijedlog izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima TK


Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Dosadašnjom primjenom Zakona o unutrašnjim poslovima TK uočeni su određeni nedostaci pojedinih zakonskih rješenja i njihova neusklađenost sa drugim zakonima, što otežava i stvara probleme u njegovoj provedbi.

Opširnije...

Održana 52. redovna sjednica Vlade TK

Smanjenje plaća potvrdio Ured za Reviziju institucija FBiH

 

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici zaključila da prihvata Zaključak Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH o ispravci greške konstatovane u Izvještaju o finansijskoj reviziji Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu.

Opširnije...

Održana 28. vanredna sjednica Vlade TK

Na vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona zadužila je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da poduzme sve aktivnosti u cilju sazivanja i održavanja Skupštine privrednog društva „Koksno hemijski kombinat" d.d. Lukavac u cilju donošenja neophodnih odluka i akata u skladu sa zakonskim odredbama i nastavka poslovanja društva, te imajući u vidu da KHK nema kadrovskih niti finasijskih mogućnosti za sazivanje Skupštine Društva.

 

Održana 27. vanredna sjednica Vlade TK

Održana 27. vanredna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj vanrednoj sjednici donijela Odluku kojom daje prethodnu saglasnost na prijedlog Pravilnika Univerziteta u Tuzli o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Opširnije...

Održana 26. vanredna sjednica Vlade TK

Na vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Pravilnik Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o izmjeni i dopuni Pravilnika o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK20145

GfITC2014