Saziv 106. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
106. redovnu sjednicu Vlade tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 26.12.2017. godine sa početkom u 08.00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Održana 50. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je donijela Odluku o usmjeravanju prihoda za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Ovom odlukom odobreno je usmjeravanje 490.000,00 KM Kantonalnoj upravi za šumarstvo, za finansiranje troškova rada čuvarske službe.

Opširnije...

Održana 105. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona Utvrđen prijedlog Budžeta TK za 2018. godinu

Na današnjoj redovnoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona i prijedlog Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Prihodi i primici budžeta Tuzlanskog kantona za 2017.godinu planirani su u iznosi od oko 384,7 miliona KM, a rashodi i izdaci u iznosu od oko 384,6 KM.

Opširnije...

Održana 49. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je prihvatila tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, naknade za topli obrok i regres za korisnike budžetskih sredstava u Tuzlanskom kantonu, u skladu sa dogovorom koji je nedavno postignut sa predstavnicima sindikata uposlenika u oblastima obrazovanja, pravosuđa, policije i uprave u Tuzlanskom kantonu.

Opširnije...

Održana 104. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Novi Zakon o javno – privatnom partnerstvu


Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona prepoznala je potrebu za izmjenom postojećeg odnosno donošenjem novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu kako bi se stvorili povoljniji uslovi i procedura za ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora te omogućila realizacija značajnijih razvojnih infrastrukturnih projekata na području Kantona.

Opširnije...

Održana 103. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Održana 103. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona
Nacrt Programa rada Vlade TK


Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas nacrt Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna