Održana 22. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je donijela odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa budžetske pozicije Sredstva sa escrow računa i davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

Opširnije...

Održana 43. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

416.464,97 KM za sufinansiranje ovogodišnje kamatne stope


Vlada je danas odobrila ukupno 416.464,97 KM na ime subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim društvima, kojima su odobreni krediti iz kreditne linije realizirane u saradnji Vlade TK i Sparkasse banke.

Opširnije...

Održana 22. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je dala saglasnost Kantonalnom pravobranilaštvu, koje zastupa Vladu Tuzlanskog kantona pred Općinskim sudom u Tuzli u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika „Konjuh" d.d. u stečaju Kladanj, da se u navedenom postupku, na sjednici Odbora povjerilaca, izjasni za donošenje odluke o osmoj prodaji imovine putem javnog oglašavanja metodom usmenog javnog nadmetanja bez umanjenja cijene oglašene na sedmoj prodaji imovine.

Opširnije...

Održana 42. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Usvojena Informacija o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva


Vlada je danas prihvatila Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva, na području TK, u sezoni 2018./2019. godina.

Opširnije...

Održana 21. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj vanrednoj sjednici, Vlada Tuzlanskog kantona je, u skladu sa nedavno prihvaćenim Smjernicama za izradu, prihvatila danas Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa Operativnim programom zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2019. godinu.

Opširnije...

Održana 20. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Povratnici u entitet Republika Srpska i dalje imaju pravo na liječenje u Tuzlanskom kantonu


Kao i prethodnih godina Vlada je i danas donijela odluku kojom se povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku i u 2019. godini omogućava kontinuitet ostvarivanja prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite, specijalističko - konsultativne i vanbolničke dijagnostičke djelatnosti sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u svim javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona i utvrđuju izvori finasiranja tih prava.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna