Vijesti iz Vlade

Izvještaji o kvalitetu zraka na području Tuzlanskog kantona sa mjernih stanica sistema za praćenje kvaliteta zraka

 

Na osnovu člana 21. Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definisanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj: 1/12) nadležno ministarstvo za poslove zaštite okolice informiše javnost o kvalitetu zraka na osnovu podataka dobivenih iz instaliranog Sistema za praćenje kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona.

U Zakonu o zaštiti zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj: 33/03 i 4/10) definisane su granične vrijednosti, tolerantne vrijednosti i vrijednosti pragova upozorenja i uzbune.

Granična vrijednost kvaliteta zraka – znači nivo određen na osnovu naučnog znanja ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih uticaja na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini; ovaj nivo se mora dostići u određenom periodu i kasnije ne smije biti prekoračen. Granica tolerancije – znači procenat dozvoljenog prekoračenja granične vrijednosti pod propisanim uslovima.

Tolerantna vrijednost – znači graničnu vrijednost uvećanu za granicu tolerancije. Prag upozorenja – znači nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje usljed kratkog izlaganja za izuzetno osjetljive dijelove stanovništva i o kome je potrebno dati najnovije informacije. Prag uzbune - znači nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje prilikom kratkog izlaganja i na kojem će biti preduzeti direktni koraci.

Tabela 1. Prikaz graničnih, tolerantnih i vrijednosti praga upozorenja i uzbune u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zaraka i definisanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj: 1/12.)

Tabela 1.

 

  

 

Na osnovu člana 21. Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definisanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj: 1/12) nadležno ministarstvo za poslove zaštite okolice informiše javnost o kvalitetu zraka na osnovu podataka dobivenih iz instaliranog Sistema za praćenje kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona.

U Zakonu o zaštiti zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj: 33/03 i 4/10) definisane su granične vrijednosti, tolerantne vrijednosti i vrijednosti pragova upozorenja i uzbune.

Granična vrijednost kvaliteta zraka – znači nivo određen na osnovu naučnog znanja ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih uticaja na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini; ovaj nivo se mora dostići u određenom periodu i kasnije ne smije biti prekoračen. Granica tolerancije – znači procenat dozvoljenog prekoračenja granične vrijednosti pod propisanim uslovima.

Tolerantna vrijednost – znači graničnu vrijednost uvećanu za granicu tolerancije. Prag upozorenja – znači nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje usljed kratkog izlaganja za izuzetno osjetljive dijelove stanovništva i o kome je potrebno dati najnovije informacije. Prag uzbune - znači nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje prilikom kratkog izlaganja i na kojem će biti preduzeti direktni koraci.

Tabela 1. Prikaz graničnih, tolerantnih i vrijednosti praga upozorenja i uzbune u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zaraka i definisanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj: 1/12.)

Tabela 1.

 

  

DNEVNI IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA - 2023.GODINA

 

DNEVNI IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
SA MJERNIH STANICA SISTEMA ZA PRAĆENJE KVALITETA ZRAKA 

 
JANUAR
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
FEBRUAR
P U S Č P S N
    1 2  3  44 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
30 31          
 
MART
P U S Č P S N
    1 2  3 4  5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
 
APRIL
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
MAJ
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
JUN
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
JUL
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
AUGUST
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
SEPTEMBAR
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
OKTOBAR
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
NOVEMBAR
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
DECEMBAR
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

MJESEČNI IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
SA MJERNIH STANICA SISTEMA ZA PRAĆENJE KVALITETA ZRAKA 

 I  II                    

 

 

DNEVNI IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA - 2022. GOVINA

 

DNEVNI IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
SA MJERNIH STANICA SISTEMA ZA PRAĆENJE KVALITETA ZRAKA

 

 
JANUAR
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18 19 20 21 22 23
 24
25 26 27 28 29 30
31            
FEBRUAR
P U S Č P S N
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
 28             
MART
P U S Č P S N
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
 21
22 23 24 25 26 27
 28
29 30 31       
APRIL
P U S Č P S N
        1 2 3
 
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
             
MAJ
P U S Č P S N
              1
2 3 4 5 6 7 8
 9  10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20  21 22
 23
24 25 26 27 28 29
30  31          
JUN
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
 27
28 29 30       
             
JUL
P U S Č P S N
        1 2 3 
4
5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  31 
             
AUGUST
P U S Č P S N
 1 2 3 5   6 7 
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
SEPTEMBAR
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30     
             
OKTOBAR
P U S Č P S N
          1 2
3  4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 
24  25 26 27 28 29 30 
31            
NOVEMBAR
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  29 30         
             
DECEMBAR
P U S Č P S N
      1 2 3 4 
5  6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
             

 

MJESEČNI IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
SA MJERNIH STANICA SISTEMA ZA PRAĆENJE KVALITETA ZRAKA 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X
XI XII

 

 

DNEVNI IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA - 2021.GODINA

 

DNEVNI  IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA 
SA MJERNIH STANICA SISTEMA ZA PRAĆENJE KVALITETA ZRAKA

 

JANUAR
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31
FEBRUAR
P U S Č P S N
 1 2 3 4 5 6 7
8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20  21
22
 23 24 25 26 27  28
             
MART
P U S Č P S N
 1 2  3 4 5  6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 
16 17  18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29   30 31        
APRIL
P U S Č P S N
      1 2 3 4
 5  6 7 8  9 10 11
12  13 14 15  16 17 18
 19   20  21 22 23 24 25
26  27 28 29 30    
             
MAJ
P U S Č P S N
           1 2 
 3 4 5  6 7 8 9
 10 11 12  13 14 15 16 
17  18 19 20 21 22 23
 24  25 26 27 28 29  30
31            
JUN
P U S Č P S N
  1  2  3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30        
             
JUL
P U S Č P S N
      1 2  3 4
 5 6 7 8  9 10 11
12 13  14  15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  29 30 31  
             
AUGUST
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
SEPTEMBAR
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24  25 26
27 28 29 30      
             
OKTOBAR
P U S Č P S N
        1  2
4 5 6 7 8  9  10 
11  12  13 14 15 16  17
18   19  20  21  22 23 24 
25  26  27  28 29 30 31 
NOVEMBAR
P U S Č P S N
1 2 3 4 5   6 7
8 9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20  21
 22  23 24 25 26 27 28
29
30          
DECEMBAR
P U S Č P S N
    1  2   3 4 5 
 6
7 8 9 10 11 12
13  14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25  26
27 28  29 30  31     

 


MJESEČNI IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
SA MJERNIH STANICA SISTEMA ZA PRAĆENJE KVALITETA ZRAKA

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XIIDNEVNI IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA - 2020.GODINA

 


DNEVNI  IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
SA MJERNIH STANICA SISTEMA ZA PRAĆENJE KVALITETA ZRAKA

 

JANUAR
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
      FEBRUAR 
P U S Č P S N
          1 2 
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
             
MART
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
APRIL     
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
MAJ
P U S Č P S N
        1  2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
JUN
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
JUL
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
AUGUST
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7  8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
SEPTEMBAR
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
OKTOBAR
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16   17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
NOVEMBAR
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29  
30              
DECEMBAR
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6 
7   8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25   26 27
28 29 30 31      
             


MJESEČNI IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
SA MJERNIH STANICA SISTEMA ZA PRAĆENJE KVALITETA ZRAKA

I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII

 

 

DNEVNI IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA - 2019.GODINA

 

 


DNEVNI  IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA 
SA MJERNIH STANICA SISTEMA ZA PRAĆENJE KVALITETA ZRAKA

 


JANUAR
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
FEBRUAR
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
        1 2 3
4 5
6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
18 
19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28      
 
MART
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
        1 2 3
  5 6 7 8 9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 
19 20 21
22 23 24
25 26  27  28  29  30 31
APRIL
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
   2  3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
 29 
30          
MAJ
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 
21 22 23 24 25 26
27
28 29  30
31    
JUNI
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
          1 2
3 4 5 6 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
JULI
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 
16 17 18 19 20 21
22 
23 24 25 26 27 28
29 
30 31        
AVGUST
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31  
SEPTEMBAR
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 
17 18 19 20 21 22
23 
24 25 26 27 28 29
30            
OKTOBAR
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 
22 23 24 25 26 27
28 
29 30 31      
NOVEMBAR
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 
19 20 21 22 23 24
25 
26 27 28 29 30  
DECEMBAR
PO
UT
SR
ČE
PE
SU
NE
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 
17 18 19 20 21 22
23 
24 25 26 27 28 29
 30 31          

 

 

MJESEČNI IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA SA MJERNIH STANICA SISTEMA ZA PRAĆENJE KVALITETA ZRAKA

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv

 

Vi ste ovdje: Početna KVALITET ZRAKA IZVJEŠTAJI O KVALITETU ZRAKA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA SA MJERNIH STANICA SISTEMA ZA PRAĆENJE KVALITETA ZRAKA Izvještaji o kvalitetu zraka na području Tuzlanskog kantona sa mjernih stanica sistema za praćenje kvaliteta zraka