Vijesti iz Vlade

OKRUGLI STO NA TEMU PODRŠKE EKONOMIJI NA 4. MEĐUNARODNOM SAJMU GRAPOS - EXPO

 Prvog dana 4. Međunarodnog sajma poduzetništva GRAPOS-EXPO, koji se održava u Gračanici od 23. do 26. aprila 2013. godine, održan je Okrugli sto na temu podrške ekonomiji u organizaciji Ambasade Francuske i Francusko-bosanskohercegovačkog poslovnog kluba.
Uz francuskog ambasador u BiH Roland Gilles, koji se prvi obratio i pozdravio prisutne, na okruglom stolu su govorili i Ministrica razvoja i poduzetništva u Vladi Tuzlanskog kantona gđa. Dijana Bilanović, Savjetnik Ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH gdin. Borislav Vuković i Načelnik Odjeljenja za rad i zapošljavanje u resornom ministarstvu RS-a gdin. Rajko Kličković.


Učesnici okruglog stola su na ovaj način dobili priliku da razgovaraju sa predstavnicima državnih, entitetskih i kantonalnih vlasti na teme politika privlačenja stranih investicija, osnivanje preduzeća i podrška pri zapošljavanju, ali i da postavljaju pitanja vezana za ove oblasti i dobiju konkretne odgovore o trenutnoj situaciji na sva tri nivoa vlasti u BiH.

 


Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv

 

Vi ste ovdje: Početna Ministarstva Ministarstvo za kulturu, sport i mlade OBAVJEŠTENJA 2013 OKRUGLI STO NA TEMU PODRŠKE EKONOMIJI NA 4. MEĐUNARODNOM SAJMU GRAPOS - EXPO